Category Archives: Novetats

Concurs d’oratòria

Amb l’objectiu de potenciar la competència oral en llengües estrangeres entre els estudiants de Catalunya, el Departament d’Educació convoca el Concurs d’Oratòria en diverses llengües.

Poden participar-hi els centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació, els de titularitat municipal i els centres educatius privats concertats, d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria de Catalunya.

Els centres han de presentar una única sol·licitud per etapa educativa, a la qual han d’adjuntar un fitxer audiovisual amb l’enregistrament de la intervenció de cada alumne/a. El termini per presentar les so·licituds finalitza el proper 6 de maig de 2009