DEURES ESTIU 1r ANGLÈS (Grup PIM)

L’alumnat del grup haurà de lliurar en setembre els exercicis següents del llibre New Action 1.

Pages 40, 41: Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Pages 42, 43: A personal profile. Escriure un perfil similar al de l’exemple.

L’alumnat amb la matèria no assolida haurà de lliurar obligatòriament aquestes tasques en setembre.

La resta també ho hauran de presentar en setembre, ja que així tenen l’opció de pujar nota en la preavaluació.

DEURES ESTIU (1r A/B – 1rC)

1r A i B:
– Alumnat que ha assolit el curs: per tal de mantenir i consolidar els aprenentatges, recomanar la realització del dossier Oxford Holiday English 1r ESO (http://www.oupe.es/es/ELT/supplementary-material/holidayEnglish/oxfordholidayenglisheso/Paginas/oxfordholidayenglisheso.aspx)
– Alumnat que no ha assolit el curs: per tal de treballar els aprenentatges, caldrà realitzar el dossier Oxford Holiday English 1r ESO.
1r C:
 
– Alumnat que no ha assolit el curscaldrà realitzar els exercicis que s’indiquen a continuació del llibre de text New Action 1r ESO que han tingut aquest curs 2018-2019:
Unit 5:
pg. 60. VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4.
pg. 60: READING: ex.5, 6, 7.
pg. 63: WRITING: ex. 6, 7, 8.
Unit 6:
pg. 64: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4, 5.
pg. 66: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 70: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 71: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 73: WRITING: ex. 5, 6, 7.
pg. 74: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 74: GRAMMAR: ex. 4, 5, 7, 8, 14.

DEURES ESTIU 2019 / ENGLISH HOMEWORK

PER TOT L’ALUMNAT DE L’INSTITUT US ACONSELLEM TREBALLAR ACTIVITATS EN ANGLÈS DE LES SEGÜENTS PÀGINES TENINT EN COMPTE EL VOSTRE NIVELL:

https://www.gramaticainglesamanas.com/ejercicios.html
http://www.anglik.net/
http://www.world-english.org/
http://www.englishpage.com/

RECORDEU VEURE PEL•LÍCULES EN ANGLÈS, ESCOLTAR MÚSICA EN ANGLÈS, POSAR LA VERSIÓ EN ANGLÈS A VIDEOJOCS, POSAR EL MÒBIL EN CONFIGURACIÓ EN ANGLÈS, ETC.

DEURES ESTIU 2018

PER TOT L’ALUMNAT DE L’INSTITUT US ACONSELLEM TREBALLAR ACTIVITATS EN ANGLÈS DE LES SEGÜENTS PÀGINES TENINT EN COMPTE EL VOSTRE NIVELL:

http://www.anglik.net/

http://www.world-english.org/

http://www.englishpage.com/

RECORDEU VEURE PEL·LÍCULES EN ANGLÈS, ESCOLTAR MÚSICA EN ANGLÈS, POSAR LA VERSIÓ EN ANGLÈS A VIDEOJOCS, POSAR EL MÒBIL EN CONFIGURACIÓ EN ANGLÈS, ETC.

 

4T B US ACONSELLEM ACABAR EL LLIBRE QUE HEM TREBALLAT DURANT EL CURS I FER TOTES LES ACTIVITATS DEL WORKBOOK I STUDENT’S BOOK. ÉS MOLT ACONSELLABLE QUE FEU CLASSES DE REFORÇ D’ANGLÈS.

 

3R A ELS QUE VULGAU REFORÇAR L’ANGLÈS US ACONSELLEM FER EL QUADERNET D’ESTIU: HOLIDAY ENGLISH 4º ESO STUD PACK ESP 3ª ED (EN PAPEL)
Editorial: OXFORD UNIVERSITY PRESS
Lengua: INGLÉS
ISBN: 9780194014533

3R B/C DE NIVELL ALT US ACONSELLEM FER EL QUADERNET D’ESTIU: Holiday English 3º ESO: Student’s Pack Spanish 3rd Edition (Holiday English Third Edition)
Editor: Oxford University Press España, S.A.; Edición: 3ED
Colección: Holiday English Third Edition
ISBN-13: 978-0194014526

 

DEURES ESTIU SUMMER 2017

DEURES D´ESTIU SUMMER 2017

SERÀ OBLIGATORI ENTREGAR ELS DEURES EL DIA DE LA RECUPERACIÓ PER PODER FER L´EXAMEN!

EXAMEN RECUPERACIÓ: DIMARTS, 5 DE SETEMBRE 2017 A LES 11.30 hores.

Per a qui no haja de fer la recuperació és molt recomanable fer els deures, una vegada presentats el primer dia de classe sumaran 1 punt a la preavaluació del curs 2017-2018.

1r ESO GRUPS A/ B/C/D

Fer el dossier que et pots descarregar en el següent link: https://drive.google.com/open?id=0BwrvGrpM8kjOem5aTVNlZGM5ZEk

2n ESO GRUPS A/B

 Fer tot el workbook, de l´unitat Welcome fins l´únitat 9. S’han de fer també les activitats de redacció en la llibreta.

2n ESO GRUP C

Fer el dossier que et pots descarregar en el següent link: https://drive.google.com/open?id=0BwrvGrpM8kjOem5aTVNlZGM5ZEk

2n ESO GRUP D

S´ha de fer un llistat del vocabulari que s´ha d’estudiar del tema 1 fins al tema 7. En aquest llistat s´ha de posar la traducció de la paraula (en català o en castellà). També s´ha de fer una graella amb els verbs irregulars estudiats (traducció/infinitiu/passat simple).

3R ESO GRUP A/B

Fer les següent pàgines del Workbook Fast Track 3: 16,28,40,52,64,76, 18, 30, 40,54,66,78

 3r GRUP ESO C

Fer del student´s book les següent pàgines i presentar-les :

Reading Section pages 17, 29, 41, 57
Writing Section pages 16, 28, 40, 56

4T GRUP ESO A/B

S´ha d´acabar les activitats del workbook fast Track 4 de l´únitat 1 fins la 7

Els alumnes que hagen aprovat, es recomana per repassar per al curs vinent fer qualsevol quadernet d´estiu d´anglès, llegir qualsevol llibre en anglès, mirar pel.lícules  etc.

4t GRUP ESO C

Fer el dossier que repartirà la tutoria el dia de l´entrega de notes. Als alumnes que han aprovat, es recomana acabar les activitats del student´s book way to english.

1r BATXILLERAT

Per reforçar o preparar el examen de recuperació es recomana revisar el moodle o comprar el següent llibre:

New English Grammar for batchilerato ( ed, Burlignton. Isbn 9789963472079)

Deures d´estiu summer 2016

SERÀ OBLIGATORI ENTREGAR ELS DEURES EL DIA DE LA RECUPERACIÓ PER PODER FER L’EXAMEN.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: 2 DE SETEMBRE A LES 11:30 HORES
Per a qui no haja de fer la recuperació és molt recomanable fer els deures, una vegada presentats el primer dia de classe sumaran 1 punt a la preavaluació del curs 2016-2017.

1r E.S.O. Grups A/B/C
Els deures de 1r ESO grups A,B,C,D són:
Quadernet d’estiu d’anglès o fitxes soltes.
Us recomanem:
• HOLIDAY ENGLISH 1º ESO STUD PACK CAT 3ª ED CATALA (EN PAPEL) ISBN 9780194014540 eDITORIAL: OXFORD
• Podeu fer fitxes d’aquestes pàgines web (imprimiu les activitats o guardeu-les a un USB):

http://www.anglik.net/
http://www.world-english.org/
http://www.englishpage.com/

2n E.S.O. Grups A/B/C
Els deures de 2n d’ESO grups A/B/C són:
Quadernet d’estiu d’anglès o acabar els llibres de lectura amb els exercicis proposats

Us recomanem:
• HOLIDAY ENGLISH 2º ESO STUD PACK 2ª ED (CATALAN) (EN PAPEL) ISBN 9780194014557 EDITORIAL: OXFORD

 
2n E.S.O. Grup D
Els deures de 2n d’ESO grups D són:

Quadernet d’estiu d’anglès o fitxes soltes.
Us recomanem:
• HOLIDAY ENGLISH 2º ESO STUD PACK 2ª ED (CATALAN) (EN PAPEL) ISBN 9780194014557 EDITORIAL: OXFORD
• Podeu fer fitxes d’aquestes pàgines web (imprimiu les activitats o guardeu-les a un USB):

http://www.anglik.net/
http://www.world-english.org/
http://www.englishpage.com/

3r E.S.O. Grups A/B/C
Els deures de 3 d’ESO grups A/B/C per als alumnes suspesos són :

• acabar el dossier que se li ha entregat a l´ alumne i presentar-lo el dia de l´ examen.

Els alumnes que hagen aprovat la matèria es recomana que acaben durant l’estiu les tasques pendents del workbook i a banda que treballen activitats de les següents webs:
http://lyricstraining.com/
https://www.ego4u.com/
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11403&Itemid=310

3r E.S.O. Grup D
Els alumnes suspeson han de fer quadernet, és a dir, del Workbook Good Move, totes les activitats de vocabulari i reading de la unitat 1 fins la 6. Fer també les activitats de gramàtica del Workbook Good Move de la unitat 1 fins la 3.

4t E.S.O. TOTS ELS GRUPS
Per als alumnes que hagen de recuperar al setembre han d´acabar el Workbook fins la unitat 8 i entregar-lo el dia de l´examen.
Els alumnes que hagen aprovat, es recomana per repassar per al curs vinent fer qualsevol quadernet d´estiu d´anglès, llegir qualsevol llibre en anglès, mirar pel.lícules  etc.

ALEMANY
Els alumnes que es presenten a recuperar a setembre el dia 2 a les 11.30h hauran de presentar de manera obligatòria el dossier corresponent.
Els qui hagen aprovat la matèria es recomana que treballen activitats de la següent web:
http://www.klett-sprachen.de/linie-1-uebungen/coursePlayer/curso2_idcurso_329091.htm