DEURES ESTIU (1r A/B – 1rC)

1r A i B:
– Alumnat que ha assolit el curs: per tal de mantenir i consolidar els aprenentatges, recomanar la realització del dossier Oxford Holiday English 1r ESO (http://www.oupe.es/es/ELT/supplementary-material/holidayEnglish/oxfordholidayenglisheso/Paginas/oxfordholidayenglisheso.aspx)
– Alumnat que no ha assolit el curs: per tal de treballar els aprenentatges, caldrà realitzar el dossier Oxford Holiday English 1r ESO.
1r C:
 
– Alumnat que no ha assolit el curscaldrà realitzar els exercicis que s’indiquen a continuació del llibre de text New Action 1r ESO que han tingut aquest curs 2018-2019:
Unit 5:
pg. 60. VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4.
pg. 60: READING: ex.5, 6, 7.
pg. 63: WRITING: ex. 6, 7, 8.
Unit 6:
pg. 64: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4, 5.
pg. 66: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 70: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 71: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 73: WRITING: ex. 5, 6, 7.
pg. 74: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 74: GRAMMAR: ex. 4, 5, 7, 8, 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *