DEURES ESTIU 1r ANGLÈS (Grup PIM)

L’alumnat del grup haurà de lliurar en setembre els exercicis següents del llibre New Action 1.

Pages 40, 41: Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Pages 42, 43: A personal profile. Escriure un perfil similar al de l’exemple.

L’alumnat amb la matèria no assolida haurà de lliurar obligatòriament aquestes tasques en setembre.

La resta també ho hauran de presentar en setembre, ja que així tenen l’opció de pujar nota en la preavaluació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *