Proves d’accés i Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

PROVES ACCÉS GRAU MITJÀ

Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà són per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2013.

Inscripció: de l’11 de març fins al 21 de març de 2013.

Per a tenir més informació com calendari, sol.licitud i taxes d’inscripció, exempcions de la prova, mostres de les proves, material per fer les proves, etc.; fer un clic aquí.

 

PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR

Les proves d’accés a cicles formatius de grau superior són per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2013.

També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2013) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

Inscripció: de l’11 de març fins al 21 de març de 2013.

Per a tenir més informació com calendari, sol.licitud i taxes d’inscripció, exempcions de la prova, mostres de les proves, material per fer les proves, etc.; fer un clic aquí.


ALTRES PROVES D’ACCÉS…

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICATS

Per obtenir informació sobre les proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d’uns estudis determinats; fer un clic aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *