Monthly Archives: juny 2012

Informació de l’Autònoma

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Ja has pensat quins estudis vols cursar? Com que et trobes en un moment complicat i alhora clau, des de l’e-autònoma hem pensat que és fonamental informar-te del procés de preinscripció universitària, ja que som conscients que és un tema important i que conèixer el procediment t’estalviarà maldecaps i haver de córrer a última hora.
Has de saber que al districte de Catalunya només es pot fer una única sol·licitud de preinscripció per a les universitats públiques, però que això és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o a altres districtes universitaris.  L’alumne, però, només pot matricular-se a un sol centre.

La preinscripció s’ha de fer per Internet a partir del dia 5 de juny fins al 3 de juliol a l’adreça http://accesnet.gencat.cat

Cal omplir el formulari que hi ha a l’adreça web indicada amb totes les dades personals i acadèmiques que es demanen. Es poden seleccionar fins a vuit opcions d’estudis universitaris i cal indicar-les per ordre de preferència.
Per accedir al formulari es demana el número del DNI. El codi s’ha de deixar en blanc i es genera un cop es confirma que el formulari que ja s’ha omplert.

Si no has fet les PAU o les proves per a majors de 25 anys aquest mateix any, cal que facis arribar el document que acrediti les notes d’accés a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat (OOAU): original i fotocòpia de les notes si hi vas personalment o fotocòpia compulsada si l’envies per correu certificat.

Finalment, podràs consultar l’assignació de la plaça el dia establert per l’OOAU a la mateixa adreça web on es fa la preinscripció. Un cop assignada la plaça, ja et podràs matricular al centre escollit.

Convalidacions a al Universitat de Vic

Us informem dels canvis recents en les noves convalidacions d’assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior a Graus de la Universitat de Vic. Aquí trobareu tota la informació de les assignatures convalidades segons el CFGS que cursen els vostres estudiants i el grau que volen estudiar (la majoria d’ells amb una convalidació entre 18 i 60 crèdits).