Category Archives: Orientació

Proves accés Universitat CFGS

Calendari provisional de matrícula a les proves (telemàtica):

– juny del 16 al 23 maig.

– setembre del 22 al 27 juliol.

Lliurament documentació definitiva, màxim 6 de juny:

Exàmens:

– juny 15, 16 i 17.

– setembre 6, 7 i 8.

Preinscripció Universitat:

Abans de 5 juliol

PD. Teniu els enllaços d’Internet en aquesta mateixa web.

Orientació acadèmica i laboral

El dimecres 2 de març’11 realitzarem les següents activitats d’orientació:

Horari CF de GM CF de GS
17h Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

DESCANS
18.30h. Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

19.30h. PRECSA: Autotreball

Lloc: Sala d’actes

PRECSA: Centre d’empreses

l Centre d´Empreses Baix Llobregat està a l´edifici de La FIRA de Cornellà, excel·lentment accessible en vehicle i comunicat amb transport públic (FCG, Autobusos) i a 10 minuts de l´Aeroport de Barcelona-El Prat

CENTRE D´EMPRESES BAIX LLOBREGAT C. Tirso de Molina núm.36 Edifici Precsa Cornellà de Llobregat 08940
Barcelona

Tel. 93 474 80 42
Fax: 93 474 24 66
Mail: info@cornellaempren.com

Nova web de Porta22

El Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa estrena avui un nou website per a l’orientació, recerca de feina i desenvolupament professional.

Tots els recursos disponibles, a internet.

Des d’ara tindràs disponible a la nova web tots els continguts i recursos que fins ara eren accessibles exclusivament des de l’equipament Porta22: guies interactives, cercador amb més de 900 ocupacions de 20 sectors econòmics diferents o tests interactius per a orientar la teva carrera professional i trobar feina. També trobaràs recomanacions, consells i tutorials per assolir el teu objectiu professional.

A partir d’ara pots consultar en detall les Activitats Grupals dirigides que oferim per al teu alumnat. Mitjançant diferents monogràfics de 2 hores de durada podràs treballar aspectes de l’orientació acadèmica i professional, la recerca de feina o els valors del treball.
Entra i escull el monogràfic que més s’adapti a les necessitats del teu grup classe.

Accés Universitat

Admissió des de CFGS: taula de ponderacions

Admissió des dels títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix el procediment d’accés dels estudiants que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents. Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés, tal com estableix el Reial decret 558/2010, de 7 de maig, i l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre.

El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau

Per a més informació podeu consultar el document següent: Titulats tècnics superiors i accés a la universitat a partir de la preinscripció 2011.

La nota d’admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2011 i 2012, s’especifiquen a continuació:
Quadre de ponderacions de 2011 Annex.
Quadre de ponderacions de 2012 Annex.
(Aquests annexos poden presentar modificacions, per tant es recomana consultar-ne la darrera actualització).

Preinscripció Universitària, curs 2009-10

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari -estudis oficials i homologats i títols propis.

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic, cal fer la preinscripció universitària.

Aquesta preinscripció es pot formalitzar per Internet a l’adreça web: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria de juny

Del 3 de juny al 6 de juliol (ambdós inclosos).

Més informació a la web del Comissionat per a Universitats i Recerca:

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/index.html