Monthly Archives: setembre 2012

Beques Joves 10 (Fundació Jaume Casademont)

L’objectiu d’aquestes beques és crear una nova beca destinada a joves que presentin projectes basats en els valors de la cultura de l’esforç i que aportin valor a la societat. Els destinataris són tots els alumnes de Batxillerat i Segon Grau de Formació Professional.

Els objectius són:

 • Educar els joves en la cultura de l’esforç
 • Motivar a aquest grup d’edat a presentar idees davant els reptes de la societat actual
 • Becar els millors projectes que aportin valor a la societat

Per a consultar les bases, per accedir a formulari per a presentar els projectes, etc., fer un clic aquí.

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

 • Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general:
  • Component de compensació de l’absència d’ingressos de naturalesa laboral a conseqüència de la dedicació a l’estudi (beca salari).
  • Component per a despeses de desplaçament entre el domicili familiar i el centre docent on s’estudia o el lloc on es fan les pràctiques d’un cicle formatiu.
  • Component per a les despeses de residència durant el curs fora del domicili familiar.
  • Component per al material escolar necessari per als estudis.
  • Component per a despeses d’escolarització en centres no sostinguts o parcialment sostinguts amb fons públics.
  • Component de manteniment per a l’alumnat del mòdul voluntari dels PQPI.
  • Suplements de ciutats
  • Ajuts per a despeses derivadas de la realització del projecte de fi de carrera.
 • Beques de mobilitat

A qui va dirigit?

Les beques i els ajuts a l’estudi de caràcter general són per a alumnes de batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, estudis d’idiomes en escoles oficials, ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors o estudis militars superiors.

Les beques de mobilitat són per als alumnes d’ensenyaments artístics superiors (en la modalitat presencial) en centres ubicats en una comunitat autònoma diferent a la del seu domicili familiar.

Termini de presentació

Termini per presentar la sol·licitud: fins a l’1 d’octubre de 2012.

Per a saber com s’ha de presentar, on, etc.;  llegir l’article 45 (Modelo de solicitud y plazo de presentación) de la RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques i ajudes a l’estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic, 2012-2013 per a alumnat que cursi estudis post obligatoris i superiors no universitaris (BOE núm. 194 publicat el 14/08/2012).

Per a més informació fer un clic aquí.