CONTROLS FINALS DEL TRIMESTRE

TERCERA RONDA   (DESEMBRE)    –     CONTROLS  (1r Trimestre)

RECORDEU QUE TENIU LES FITXES DE REPÀS DE CADA UNITAT PER PODER TREBALLAR I REPASSAR EL DIA ABANS DESPRÉS DE L’ESTUDI DEL LLIBRE.

..

– CONTROL DE RELIGIÓ ……………….. dilluns dia 1 de DESEMBRE a les 16:00h.

.

– CONTROL DE MÚSICA ……………….. dimarts dia 2 de DESEMBRE a les 9:00h.

– Notes del DO fins al DO’

– Ritmes treballats (p. 13 i 14)

– Intervals (p. 15) – Dictat rítmic (p. 26)

– Tipus d’embocadura

– Flauta Nº4  (p. 29)

. .

 – CONTROL  DE CATALÀ   TEMES  1 al 4  ………………     dijous, dia 4 de DESEMBRE, a les 11:30h.

– Punts bàsics del tema 1 i 2

– Paraules homònimes ( p.46 i 47)

– El verb: 1ª, 2ª i 3ª conjugació ( p. 48, 49 i 62)

– Accentuació de les paraules agudes i planes ( p. 52 i 66)

– Expressions sentit figurat ( p.60)

– Metàfora i comparació  (p. 61)

– Sé aplicar ( p.53 i 67)

.

– CONTROL  DE CASTELLÀ TEMES  1 al 4 ……………. divendres, dia 5  de DESEMBRE, a les 9:00h.

.

 CONTROL DE MATES – TEMES 1 al 4 ……………. dimarts, 9 de DESEMBRE, a les 10:00h

(Sol realitzaran aquest control les persones que ha dit el tutor, per recuperar o pujar nota)

.

– CONTROL  DE CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I NATURAL  TEMES  1 al 4  …. dijous 11 de DESEMBRE a les 15:00h.


Accions

Informacions