LLENGUA CATALANA

EXAMEN DE CATALÀ TEMES 8 I 9  (dimarts 7 de juny)

– La C i la Ç (pàg. 158 i 159) (ESTUDIEU EL DICTAT 1 DE LA PÀG. 159) 

– Les famílies de paraules  (pàg. 160 i 161)

– Els pronoms personals forts i febles (pàg. 162  i 163)

– La S/ SS/ Z (pàg. 178 i 179)

– El llenguatge col·loquial i l’estàndard (pàg. 180)

– Els refranys (pàg. 181)

– PUNTS BÀSICS DELS TEMES 1 AL 7

 

 

PUNTS BÀSICS

PUNTS BÀSICS TEMES 6 I 7

FITXES DE REPÀS 

–  FITXA DE REPÀS DE CATALÀ TEMA 1

–  FITXA DE REPÀS DE CATALÀ TEMES 2 i 3

–  FITXA DE REPÀS DE CATALÀ TEMES 4 i 5

–  FITXA DE REPÀS DE CATALÀ TEMES 6 I 7

–  FITXA DE REPÀS DE CATALÀ TEMES 8 I 9

– FITXA DE REPÀS D’ORTOGRAFIA 

FULL DE BARBARISMES

FULL D’ERRORS PROHIBITS