ÚS DEL MATERIAL

–         Bolígraf blau: per als enunciats (sempre escrivim els enunciats dels exercicis que fem a la llibreta).

–         Bolígraf roig: per a subratllar, per als títols i per corregir.

–         Bolígraf negre: per fer títols.

–         Llapis: per a les respostes.

–         Regle (30 cm): per a subratllar, fer quadres i marges.

–         Carpeta: per desar les fitxes que anem fent durant el curs.

–        4 llibretes grans: medi, matemàtiques, català i castellà.

–    3 llibretes petites: anglès, religió i dictats.

–         No guardarem les llibretes dins el llibres, degut al seu tamany i espiral (a 3r si).

–         Als llibres només s’utilitzarà el llapis.

–         Agenda: només per anotar els deures o informació entre pares i mestres.

–         Els nens poden utilitzar el típex però no és obligatori (si s’equivoquen poden fer una línia per damunt).

–         Que tot el material porti el nom ben posat.

–         Si porten pilota al col·legi, ho hauran de fer dins d’una bossa.

–         Que no portin joguines ni materials que indueixin al joc.

–         Que sempre portin un paquet de mocadors de paper.