Mostra de treballs “La música”

cartmus3

MOSTRA DE TREBALLS DE LA TARDOR “LA MÚSICA”

BASES

- Podeu fer  manualitats, instruments, maquetes… qu estiguin relacionades amb el món de la música.

- El tamany de la base de la manualitat no pot ser més gran d’un foli i l’alçada és lliure.

- L’invent es pot fer individual o en parella (poden ser de la mateixa classe o de classes diferents).

- Els pares poden ajudar.

- S’han d’utilitzar materials reciclats (ampolles de plàstic, cartró, taps…).

- Cal presentar els invents entre el 26 i 28 d’octubre.

- Cal posar els noms i el curs als invents abans de lliurar-los.