INVENTEM!

inventem

 

BASES “INVENTEM!”

- El tamany de la base de l’invent no pot ser més gran d’un foli i l’alçada és lliure.

- L’invent es pot fer individual o en parella (poden ser de la mateixa classe o de classes diferents).

- Els pares poden ajudar.

- S’han d’utilitzar materials reciclats (ampolles de plàstic, cartró, taps…).

- Cal presentar els invents entre el 27 i 29 d’octubre.

- Cal posar els noms i el curs als invents abans de lliurar-los.