HÀBITS DE TREBALL

–         Puntualitat: els nens han d’arribar abans que pugin les files. Els retards s’han de portar justificats. S no és així i s’arriba tard de manera reiterada, aquests retards constaran les notes.

–         Que a casa s’acostumin a treballar en un lloc on no hi hagi massa distraccions (si pot ser a la seva habitació o escriptori i sempre al mateix lloc). Que no treballin davant de la televisió.

–         Que procurin fer els deures sols. Si no se’n surten que preguntin, però després torneu-los a deixar sols.

–         Es manaran deures gairebé cada dia i estaran anotats a l’agenda.

–       És important que a casa llegeixin una miqueta cada dia.

–         Si algun cop es deixen la llibreta al col·legi fer els deures en un full a part i a classe els podran passar a net a la llibreta corresponent.

–         Hauran de saber molt bé les taules  (les anirem repassant cada setmana). Més endavant començarem les divisions de dues i tres xifres.

–         Que treballin ben asseguts.

–         Ser exigents amb la presentació (que no ens costi esborrar o arrencar una pàgina).

–         Cal que es preparin  les coses el dia abans, així evitaran  arribar tard pel matí i possiblement controlaran millor que no es deixin res.

–         Farem exàmens però també s’avaluarà l’esforç, la participació, la constància i l’assistència.

–         Convé variar els esmorzars (fruita, entrepans,…). No abusar dels dolços. És important fer ús de les carmanyoles per portar l’esmorzar (ajudem a reciclar i conscienciar-los).

–         Si els nens/es han de prendre algun medicament dins del Centre s’ha de portar una autorització.