Fitxes per repassar

A partir d’ara i fins a final de curs, abans dels controls es penjaran unes fitxes per repassar les principals preguntes i exercicis de cada unitat.

Les fitxes són voluntàries i no obligatòries, però el qui les vulgui fer i presentar-les al mestre abans dels controls contaran en la nota final.

Les fitxes pretenen ser un ajut a l’hora de l’estudi. Un cop hagis acabat de repassar del llibre, pots imprimir la fitxa per repassar si t’ho saps bé.

Les fitxes es penjaran sempre dos o tres dies abans de cada prova. Si trobeu alguna errada agrairia que m’ho comuniquéssiu.