L’educació és el gran motor del desenvolupament personal. És a través de l’educació com la filla d’un pagès pot esdevenir una mèdica, el fill d’un miner es pot convertir en el cap de la mina, o el fill de treballadors agrícoles pot arribar a ser president d’una gran nació.(Nelson Mandela.)