L’evolució de l’home

Per fer l’avaluació dels alumnes hem fet especial atenció a diferents activitats del projecte,8  com ara:

  • Preguntes que fan en les diferents parts del projecte.
  • Treball realitzat en el grup de recerca i exposició oral.
  • Realització d’activitats individuals com el mapa i diferents composicions escrites.

15

L’evolució de l’home

Expliquem als alumnes que hauran de fer una exposició oral sobre una part de la prehistòria. Els resultats dels seus treballs es publicaran al bloc de l’escola.21

Es farà una sortida per la ciutat per tal de visitar el Museu Comarcal i diferents edificis i espais públics d’estil modernista. Aquesta visita caldrà reflectir en un mapa en un entorn digital.

Com a cloenda final del projecte es farà una sortida a les coves prehistòriques del Toll, Moia.

L’evolució de l’home

Els alumnes cerquen la informació en l’entorn digital creat pels mestres. El resultat de les seves investigacions i documentacions es recolliran en un espai també digital compartit tant amb els integrants dels diferents grups com amb les mestres.19

Hem dissenyat activitats que impliquin a diferents àrees curriculars, com ara jocs dels romans dins d’educació física, nombres romans dins de matemàtiques, etc.

Durant aquest llarg procés la coordinació de l’equip de mestres ha estat una tasca important per ajustar les tasques a fer tant amb els alumnes com el rol que cada mestre calia desenvolupar.

8

L’evolució de l’home

Hem dissenyat activitats que cal resoldre de manera individual, en parelles i en petits grups. Aquests grups s’han format algunes vegades tenint en compte els interessos dels alumnes per temes concrets; d’altres per grups cooperatius on cada alumne té el rol d’expert en una activitat (com ara els experiments).

Hem dissenyat activitats obertes però amb unes pautes de realització. La intenció ha estat introduir als alumnes en la recerca guiada sobre un tema concret.13

Hem anat trobant preguntes noves, nous reptes, i nous interessos que hem incorporat al projecte.

L’aula ha estat l’espai de referència per posar en comú els aprenentatges, els dubtes, intercanviar idees. El reflex de tot aquest procés l’hem anant recollint en un gran mapa conceptual que va anar evolucionant al llarg de tot el projecte.9

L’evolució de l’home

Arran d’una notícia duta a terme per un alumne del grup, relacionada amb restes humanes, els alumnes comencen a fer preguntes sobre l’evolució humana. Les aportacions de llibres, revistes i les pluges d’idees ens fa reconduir el tema de l’evolució de l’home a centrar-nos en la història de la humanitat.

12

Escola Sant Ignasi

Hola a tots i totes!

Som l’equip impulsor de l’escola Sant Ignasi de Manresa, que compta amb un total de 32 mestres, 15 dels quals en formem part. Tenim l’objectiu de consensuar el treball per projectes  i analitzar les propostes que es fan per poder avançar cap a una millora de la nostra pràctica construint ,així, una línia d’escola.

sant_ignasi2

COM FEM ELS PROJECTES A LA NOSTRA ESCOLA?

Ja fa un temps que vam iniciar el treball per projectes a l’escola deixant franges llargues a les estones de medi i amb el suport de dos mestres a l’aula. Aquests projectes impliquen un treball globalitzat de tots els àmbits partint dels reptes que es plantegem. Es generen inquietuds que motiven els infants per a l’aprenentatge donar-los eines i estratègies per afrontar-ne de nous.

Amb l’objectiu de guiar el camí que seguim a l’escola per elaborar un projecte l’equip impulsor ha creat una pauta a seguir. Aquesta  pauta està en constant modificació i revisió per tal de poder crear la nostra pròpia línia d’escola.

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.