Per què la nostra escola es diu Puigberenguer?

El nostre projecte s’ha emmarcat dins del cicle mitjà d’educació primària amb els alumnes de 3r. Ja fa anys que es desenvolupava la activitat “ La nostra ciutat ” mitjançant la qual s’aprofundia en el coneixement dels diferents monuments més emblemàtics de la ciutat de Manresa, així doncs vam voler fer un gir en la planificació i el plantejament cap a un projecte on els interessos dels alumnes els conduïssin dins del context real a la descoberta de la nostra ciutat.
En un primer moment ens vam plantejar arribar a la pregunta” Per què la nostra escola es diu Puigberenguer?”. La pregunta havia de ser el fil conductor en la recerca d’informació i per això vam plantejar un context real de descoberta a l’aire lliure i en situ damunt del nostre Puig, on l’escola està situada, el Puigberenguer.

Primera sessió: els alumnes van plantejar diferents qüestions i la decisió del què volien aprendre, de quina manera i què avaluaríem va decidir-se de manera democràtica.
Segona i tercera sessió: els alumnes van sortir a fer fotografies del nostre entorn, la nostra ciutat, tenint en compte els seus interessos personals i del grup(fet per els mestres). Es van imprimir les imatges que després damunt d’un suport visual, una cartolina, van enganxar les fotografies que havien realitzat per grups heterogenis i d’autogestió. A peu de foto van fer l’explicació a partir de les seves idees i coneixements previs, a més a més, cada grup va projectar una pluja d’idees dels noms de llocs i monuments que després es van escriure en forma de núvol damunt la cartolina.
En aquesta sessió els alumnes s’han adonat de tot el què saben i coneixen de la seva ciutat, també del què desconeixen. I ho han transmès als demés mitjançant la cartolina.

20170531_170004

Quarta i cinquena sessió: a partir de les fotografies els alumnes individualment van recollir informació del lloc o monument que va atraure el seu interès i després van fer una exposició oral a l’aula davant de la classe amb la finalitat d’ oferir coneixements a la resta de companys/es sobre el lloc o monument escollit. En aquesta sessió els alumnes s’han especialitzat en un monument concret.
Vïdeo o fotos expo

Les cinc sessions següents: un cop finalitzat el procés de coneixements previs es proposa als alumnes de 3r un canvi d’agrupaments (realitzat per les mestres) que tingui lloc amb companys de les dues classes, establint, reforçant vincles i construint junts coneixement.
Es formen grups d’experts per a la nova recerca d’informació d’algun dels monuments més important de la nostra ciutat inclòs el Puig on estem situats, en aquest moment doncs ja sorgeix la pregunta inicial del Projecte.
La proposta és que puguin mostrar el treball que realitzen en un tríptic que hauran d’organitzar, dissenyar i explicar a la resta dels grups com a guies turístics de la ciutat davant de cada monument, demostrant la seva preparació i
S’informa que s’hauran de repartir les tasques de recerca d’informació i imatges entre els components dels grups heterogenis. Hauran de tenir en compte que al final autoavaluaran la tasca feta de forma individual i també a la resta de companys del grup.
Avançant en la recerca els grups es divideixen per buscar imatges i informació del lloc adjudicat utilitzant les TIC i treballant la dimensió d’instruments i aplicacions, tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge i hàbits, civisme i identitat digital.

20170418_160428
Com que en general el volum d’informació és gran, han de treballar l’abstracció de la mateixa que es troba delimitat per l’espai que tenen en el tríptic utilitzant la seva imaginació i creativitat ( Àmbit artístic).

20170503_155821
Arriba doncs el dia de la sortida expliquen davant dels seus companys i del monument totes les característiques arquitectòniques, dates i curiositats, demostrant les seves habilitats en comunicació oral i tot el què han après mitjançant la recerca.

Clicant aquí podeu veure el vídeo d’una de les exposicions de la sortida.
Mentre els alumnes exposaven els seus coneixements com a experts es van realitzar gravacions de so i d’imatge editades a mode de recull de l’experiència viscuda.

20170505_115659

Els alumnes havien localitzat el seu monument en un mapa de la ciutat i després de plegar la maqueta del en 3D l’han col·locat damunt la maqueta realitzada per els mestres que duen a terme el curs de competències bàsiques.

20170531_171244

Els Mestres hem pogut avaluar dins de la Dimensió personal, interpersonal i social les habilitats individuals i col·lectives de cada alumne/a en diferents situacions i espais. El treball realitzat ha fet adonar als alumnes de la importància de tenir cura del patrimoni adquirit amb el pas dels segles dins del món actual.

Mitjançant una autoavaluació els alumnes han pogut reflexionar i i adonar-se dels punt forts i dèbils a nivell personal i de grup.

Graella d’autoavaluació:

Autoavaluació Projecte Manresa

Així doncs, podem dir que s’ha realitzat una pràctica educativa inclusiva reconeixent, respectant i donant resposta a les diferències individuals de l’alumnat, per aconseguir una igualtat d’oportunitats per a l’èxit, l’aprenentatge i la participació de tots. És a dir, atenent la diversitat, sense barreres, partint de la idea que no tothom aprèn el mateix, el mateix dia i de la mateixa manera.