Treball des de les diferents matèries

Partíem de la proposta de treball de l’EdA Canigó  que s’emmarcava en treballar els següents àmbits:

 • EL BRESSOL DE CATALUNYA
 • EXILI I RESISTÈNCIA
 • TERRITORI GEOLOGIA I MEDI AMBIENT
 • CONÈIXER ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA ZONA
 • COTLLIURE

Seguint aquesta proposta que trobareu més detallada en aquest l’enllaç i la planificació general que havíem compartit amb l’equip docent de 4t d’ESO, cada matèria va organtizar els seus continguts com va trobar més adequat.

st martíEn el següent article podreu veure un exemple de com s’ha fet des de la matèria d’economia.

 

 

Guia del Projecte

Aquesta és la guia que hem elaborat l’equip coordinador del Projecte. Ara ens cal presentar-la a la resta del grup impulsor i modificar tot allò que no s’acabi de veure clar.

Projecte de recerca de 4t ESO “Què sabem de la Catalunya Nord?”

 1. Objectius:
  – Conèixer la situació viscuda a la Catalunya Nord durant l’exili i la importància d’aquesta zona (guerra civil, exili, maternitat d’Elna, camp de refugiats…)
  – Descobrir la figura de personatges importants que han viscut aquesta terra d’una manera especial: Jacint Verdaguer, Pau Casals, Antonio Machado…
  – Conèixer aspectes que caracteritzen la població d’aquesta zona (economia, llengua, entorn natural…)
  – Altres…
 2. Com ho farem?
  – Fent que investiguin i descobreixin els elements més característics d’aquest part del territori escollint algun dels àmbits d’estudi que sigui del l’interès de cada grup d’alumnes.
  – Convertint-los en reporters desplaçats a Prada per buscar material audiovidual (imatges, vídeos, entrevistes…) amb l’objectiu d’elaborar un reportatge de 10 minuts aproximadament sobre la Catalunya Nord en general i el tema escollit més detalladament.(grups de 4)
  – Elaborant una carpeta d’aprenentatge on hi hagi la informació del tema investigat, el procés d’elaboració del reportatge i els aspectes d’organtizació de l’equip de treball. (grupal o individual)
 3.  Producte final:
  Reportatge de 10 minuts (aprox): cada equip de reporters s’encarregarà de fer una notícia (imatges, text…) respecte un tema triat del context treballat. Tots els reportatges tindran una part comuna (situació i presentació de la Catalunya Nord) i una triada per cada grup centrada en un àmbit del seu interès (Verdaguer, exili, economia, Machado…) Grups de 4
  Carpeta d’aprenentatge: recull del procés de documentació, d’investigació i d’elaboració de la notícia fet. Individual o en els grups de reporters??
 4. Procés:
 • Sensibilització (2n trimestre):
  • Des de les diferents matèries es presentaran aquells continguts del currículum de 4t d’ESO, pròpis de cada àmbit, i que els alumnes podran escollir, més endavant com a possibles objectes d’investigació. La idea és que a partir d’aquestes idees prèvies, cada grup esculli l’àmbit d’investigació més proper als seus interessos.
  • Des de les tutories explicarem als alumnes els aspectes organtizatius del projecte:  grups de treball, pautes generals de l’estada, pautes de la investigació, avaluació…
 • Fase de treball des de les matèries amb ganes d’implicar-se en el projecte (2n i 3r trimestre). Totes les matèries implicades en el PR treballaran els continguts propis de la seva matèria que tindran una especial rellevància i que s’ompliran de significat durant l’estada a l’EdA Canigó. Cada professor ho anrà treballant en el moment que consideri oportú respectant la seva programació però deixant clar als alumnes que és contingut del PR i que han d’incorporar a la seva carpeta d’aprenentatge en cas que l’hagin triat com a tema pel reportatge.
  Àmbits definits fins el dia 20 de febrer (si hi ha alguna matèria més que s’hi vol afegir ho ha de comunicar per tal de tenir-la en compte):
  Socials
  Castellà
  Català
  Economia
  Francès
  Cinema en curs
 • Fase de treball en grup:
  Del 22 al 26 de maig: Prada, entorn d’aprenentatge
  Què hem de fer durant aquests dies:
  – Recollir el material que els servirà per poder presentar el reportatge.
  – Vivenciar tot allò treballat a classe des de les diferents matèries.
  29-30 de maig (12 a 14 i de 15:30 a 17:30): preparar el reportatge i acabar la  carpeta d’aprenentatge.
  20 de juny (8:30 a 10:30h): presentar el reportatge-notícia als tribunals i a la resta de companys de classe. La data d’entrega de la carpeta d’aprenentatge pot ser uns dies més tard per poder acabar d’afegir una reflexió final sobre l’experiència viscuda preparant i exposant la notícia-reportatge.

5. Avaluació: la qualificació obtinguda amb aquest projecte tindrà un pes del 70% dins la matèria “Projecte de recerca” de 4t. El 30% restant s’obté a partir de la qualificació obtinguda a la carpeta de tutoria (acord de principi de curs).

Es tindrà en compte els següents apartats:
Avaluació del Procés: seguiment del treball en equip observat durant l’estada a l’entorn d’aprenentatge i durant els dies de treball posteriors utilitzant els fulls d’observació del professor i les graelles d’autoavaluació del treball en equip.
.
Avaluació del resultat:
– Rúbrica d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge.
– Coavaluació de la notícia per part dels companys de classe i dels professors del  tribunal.
– Autoavaluació de cada alumne.