Guia del Projecte

Aquesta és la guia que hem elaborat l’equip coordinador del Projecte. Ara ens cal presentar-la a la resta del grup impulsor i modificar tot allò que no s’acabi de veure clar.

Projecte de recerca de 4t ESO “Què sabem de la Catalunya Nord?”

 1. Objectius:
  – Conèixer la situació viscuda a la Catalunya Nord durant l’exili i la importància d’aquesta zona (guerra civil, exili, maternitat d’Elna, camp de refugiats…)
  – Descobrir la figura de personatges importants que han viscut aquesta terra d’una manera especial: Jacint Verdaguer, Pau Casals, Antonio Machado…
  – Conèixer aspectes que caracteritzen la població d’aquesta zona (economia, llengua, entorn natural…)
  – Altres…
 2. Com ho farem?
  – Fent que investiguin i descobreixin els elements més característics d’aquest part del territori escollint algun dels àmbits d’estudi que sigui del l’interès de cada grup d’alumnes.
  – Convertint-los en reporters desplaçats a Prada per buscar material audiovidual (imatges, vídeos, entrevistes…) amb l’objectiu d’elaborar un reportatge de 10 minuts aproximadament sobre la Catalunya Nord en general i el tema escollit més detalladament.(grups de 4)
  – Elaborant una carpeta d’aprenentatge on hi hagi la informació del tema investigat, el procés d’elaboració del reportatge i els aspectes d’organtizació de l’equip de treball. (grupal o individual)
 3.  Producte final:
  Reportatge de 10 minuts (aprox): cada equip de reporters s’encarregarà de fer una notícia (imatges, text…) respecte un tema triat del context treballat. Tots els reportatges tindran una part comuna (situació i presentació de la Catalunya Nord) i una triada per cada grup centrada en un àmbit del seu interès (Verdaguer, exili, economia, Machado…) Grups de 4
  Carpeta d’aprenentatge: recull del procés de documentació, d’investigació i d’elaboració de la notícia fet. Individual o en els grups de reporters??
 4. Procés:
 • Sensibilització (2n trimestre):
  • Des de les diferents matèries es presentaran aquells continguts del currículum de 4t d’ESO, pròpis de cada àmbit, i que els alumnes podran escollir, més endavant com a possibles objectes d’investigació. La idea és que a partir d’aquestes idees prèvies, cada grup esculli l’àmbit d’investigació més proper als seus interessos.
  • Des de les tutories explicarem als alumnes els aspectes organtizatius del projecte:  grups de treball, pautes generals de l’estada, pautes de la investigació, avaluació…
 • Fase de treball des de les matèries amb ganes d’implicar-se en el projecte (2n i 3r trimestre). Totes les matèries implicades en el PR treballaran els continguts propis de la seva matèria que tindran una especial rellevància i que s’ompliran de significat durant l’estada a l’EdA Canigó. Cada professor ho anrà treballant en el moment que consideri oportú respectant la seva programació però deixant clar als alumnes que és contingut del PR i que han d’incorporar a la seva carpeta d’aprenentatge en cas que l’hagin triat com a tema pel reportatge.
  Àmbits definits fins el dia 20 de febrer (si hi ha alguna matèria més que s’hi vol afegir ho ha de comunicar per tal de tenir-la en compte):
  Socials
  Castellà
  Català
  Economia
  Francès
  Cinema en curs
 • Fase de treball en grup:
  Del 22 al 26 de maig: Prada, entorn d’aprenentatge
  Què hem de fer durant aquests dies:
  – Recollir el material que els servirà per poder presentar el reportatge.
  – Vivenciar tot allò treballat a classe des de les diferents matèries.
  29-30 de maig (12 a 14 i de 15:30 a 17:30): preparar el reportatge i acabar la  carpeta d’aprenentatge.
  20 de juny (8:30 a 10:30h): presentar el reportatge-notícia als tribunals i a la resta de companys de classe. La data d’entrega de la carpeta d’aprenentatge pot ser uns dies més tard per poder acabar d’afegir una reflexió final sobre l’experiència viscuda preparant i exposant la notícia-reportatge.

5. Avaluació: la qualificació obtinguda amb aquest projecte tindrà un pes del 70% dins la matèria “Projecte de recerca” de 4t. El 30% restant s’obté a partir de la qualificació obtinguda a la carpeta de tutoria (acord de principi de curs).

Es tindrà en compte els següents apartats:
Avaluació del Procés: seguiment del treball en equip observat durant l’estada a l’entorn d’aprenentatge i durant els dies de treball posteriors utilitzant els fulls d’observació del professor i les graelles d’autoavaluació del treball en equip.
.
Avaluació del resultat:
– Rúbrica d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge.
– Coavaluació de la notícia per part dels companys de classe i dels professors del  tribunal.
– Autoavaluació de cada alumne.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *