Producte final

Cada equip de 4 alumnes ha presentat un reportatge que sota el nom de “Què hem descobert de la Catalunya Nord?” havia de tenir una introducció general dels diferents aspectes treballats i una part específica i més detallada de l’àmbit d’estudi que cada grup ha escollit.

Ha sigut realment interessant veure com planificaven abans de marxar com anirien elaborant el reportatge (possibles enquestes, imatges previstes, vídeos…), com durant l’estada cada grup anava recollint aquests materials i com retornats al centre posaven veu a tot aquell material que tenien i l’anaven ordenant com els semblava més adequat.

L’enllaç següent és un exemple de reportatge d’un grup que ha treballat de forma específica Cotlliure i Machado.

Aquest producte final el van presentar davant la resta d’alumnes del grup i davant un tribunal de professors. A la presentació cada grup havia de:

  • Explicar breument de què anava el seu reportatge.
  • Com s’havien organitzat com a grup cooperatiu i com havien desenvolupat el seu pla de treball.
  • Passar el reportatge.
  • Contentar le preguntes del tribunal o dels companys de classe.