Avaluació

Volem avaluar el procés i el resultat de la feina feina.

També volem tenir en compte tant la feina feta en equip com el treball individuals que ha fet cada alumne.

És per això que valorarem els diferents aspectes amb diferents instruments d’avaluació:

  • Implicació i actitud activa durant les activitats que es duran a terme abans, durant i després de l’estada. Per avaluar aquesta part hem utilitzat unes graelles de seguiment on anavem registrant observacions que crèiem interessants per poder fer aquesta valoració individual final. Ha sigut molt interessant observar com alguns alumnes que normalment els costa treballar a l’aula, durant l’estada a l’entorn d’aprenentatge han mostrat molt interès i atituts molt col·laboradores en diferents aspectes actitudianls que l’estada ens ha permès observar (companyerisme, interès per conèixer coses noves, respecte…)
  • Motivació per dur a terme les tasques i compliment dels rols en els cadascú s’haurà compromès dins l’equip de treball. Per avaluar aquesta part hem utilitzat les autoavaluacions de cada alumne i de cada equip on explicaven els rols que tenien i com els han treballat…
  • Elaboració i presentació final de la investigació feta. L’instrument d’avaluació és el reportatge “Què hem descobert de la Catalunya Nord?”
  • Elaboració i presentació d’una carpeta d’aprenentatge que evidenciï tot el procés d’investigació i de planificació fet així com les reflexions sobre la feina feta i l’autoavaluació del treball en grup i individual.
  • Dossier individual de l’estada.dossier

 

Treball des de les diferents matèries

Partíem de la proposta de treball de l’EdA Canigó  que s’emmarcava en treballar els següents àmbits:

  • EL BRESSOL DE CATALUNYA
  • EXILI I RESISTÈNCIA
  • TERRITORI GEOLOGIA I MEDI AMBIENT
  • CONÈIXER ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA ZONA
  • COTLLIURE

Seguint aquesta proposta que trobareu més detallada en aquest l’enllaç i la planificació general que havíem compartit amb l’equip docent de 4t d’ESO, cada matèria va organtizar els seus continguts com va trobar més adequat.

st martíEn el següent article podreu veure un exemple de com s’ha fet des de la matèria d’economia.