A Guindavols en parlem-web. Visualitzar el projecte i els productes finals.

Tant important com la mateixa recerca és la visualització del projecte i de les produccions per tota la Comunitat Educativa. Per això hem vist adient la creació d’una pàgina web que serveixi de recull de tot  el procés i també com a presentació al gran públic.

El disseny havia d’estar integrat a l’estructura de la nova pàgina web del centre per facilitar la integració de tot el coneixement de formatació i la participació tant d’alumnat com professorat.

L’ENCAPÇALAMENT

portada

“A Guindàvols en parlem” és el nom del projecte inspirat en el projecte de la Fundació la Caixa “Aquí en parlem”. En aquest cas hem volgut personalitzar aquest lema donant-li el sentit global i de centre que té el projecte. És tot el centre el que aborda aquesta temàtica i se’n parla de forma directa. La imatge, el micròfon, simbolitza més enllà de l’acte comunicatiu, també el divulgatiu, en parlem i ho expliquem al món per a que tothom en tregui un benefici de la nostra recerca. Volem un projecte no solament profitós per la nostra recerca sinó per tota la societat que ens envolta.

LA PRESENTACIÓ

A Guindàvols en parlem” és un projecte interdisciplinar. Solament per aquest aspecte dins el funcionament ordinari actual de l’Educació Secundària ja esdevé un repte en ell mateix. La realitat no està compartimentada sinó quequadre_recerca és global, i en un tema tan complex com les drogodependències a l’adolescència veiem necessari que s’abordés d’una forma global.

Presentem doncs les etapes del projecte per entendre el sentit global de totes les activitats. Amb gràfics anem dibuixant cada etapa que configura el projecte.

QUATRE PARTS DIFERENCIADES

Sota l’encapçalament situem 4 icones que representaran les 4 parts diferenciades que el projecte suposa.

reading-lamp(2)Els coneixements previs
És la primera aproximació a la temàtica i al projecte. Els diversos àmbits implicats en el projecte dibuixen la realitat existent i les problemàtiques derivades del consum de drogues. Aquesta aproximació serveix per incorporar molts punts de vista que duguin a l’alumnat a una reflexió més complexa i que serveixi de punt de partida per plantejar-se qüestions a resoldre en l’etapa següent.

market-research

La recerca

LA PREGUNTA. Un cop l’alumnat ha conegut el projecte des de diversos punts de vista arribat  l’hora de posar en pràctica les seves competències. Partint d’una metodologia basada en el mètode científic i treballant en equip ha d’elaborar un objectiu de recerca. Aquest objectiu és fruit de la reflexió individual i el debat en grup i conduirà a una hipòtesi que caldrà contrastar.

L’ENQUESTA. El projecte està pensat de tal manera que la manera de contrastar la veracitat de les hipòtesis haurà de ser dissenyant una enquesta. Aquesta enquesta s’elabora entre tots els grups de treball dels grups-classe participants.

ANALITZANT LES DADES. Les dades obtingudes passen per un anàlisi estadístic que permet obtenir dades globals i indicadors sobre les hipòtesis a contrastar. En aquest moment les eines matemàtiques  i estadístiques prenen rellevància.

EXPOSANT RESULTATS. Cada grup ha de concloure la seva recerca arribant a unes conclusions. I també presentant davant els seus companys tota la seva recerca.

commentingL’acció

El darrer pas del projecte és difondre la recerca. Aquí ubicarem totes les accions comunicatives que els mateixos alumnes han creat per a donar a conèixer tota la seva descoberta.

L’alumnat tracta aquí  de comunicar i transmetre els resultats on la recerca els ha portat. En diferents formats l’alumnat crea continguts que serviran tant per a comunicar els resultats com per a provocar canvis en l’actitud dels seus companys vers el consum de substàncies.

monitor-tablet-and-smartohone

Comuniquem

Es feia necessari un lloc on tota la informació del projecte quedés recopilada, organitzada i permetés la difusió de tot el seu funcionament i de les seves produccions.  Justifiquem així la creació d’aquest espai.

PRODUCCIONS EN LLENGUA ANGLESA. De forma paral·lela, durant tot el projecte l’alumnat crea produccions artístiques i audiovisuals en diferents formats en anglès per conscienciar sobre els efectes del consum de drogues.

nut-icon

Com ho hem fet

Aquest bloc recull tot el conjunt de reflexions sobre com s’implementa el projecte fetes pel mateix professorat. Pretén ser una sala de màquines on es pot entendre la mecànica, les finalitats i les estratègies per assolir els objectius que aquest projecte interdisciplinar pretén. Moltes de les aportacions són reflexions fetes durant el curs 2015/16 en l’espai de formació de Competències Bàsiques que es va fer al centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *