L’avaluació

L’avaluació s’ha dut a terme de forma diferent en cada un dels tres blocs.

quadre_2En el primer bloc cada professor ha decidit quin pes tindran els coneixements adquirits o les activitats realitzades en la nota global de l’avaluació.

Per exemple en l’assignatura d’anglès on la tasca plantejada és un microprojecte en si mateix ………………..

15-16 A Guindàvols en parlemquadre_4

En el segon i tercer bloc del projecte en el que intervenen diferents assignatures hem dissenyat una forma d’avaluació conjunta. Avaluarem:

 • el seguiment de  l’alumnat al llarg de cada bloc, prendrem una nota numèrica del 0 al 3 en un parell de moment del procés. Tenint en compte que avaluem que el ritme de traball de l’alumnat sigui el correcte i que estan complint amb els terminis de cada tasca, i no tant la qualitat o les errades comenses
 • recollirem la seva autoavalació respecte a l’acompliment de les normes de grup de cada un dels components

Diapositiva14

(Aquestes normes es replantegen just desprès d’acabar la recerca, per tal d’afrontar amb més èxit, en el funcionament del grup, el dissenyin i realització de l’acció final.)

 • L’exposició oral de la recerca, en el segon bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüestionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’exposició oral de la recerca, que també es durà a terme pel professorat de català i matemàtiques, en aquest cas, i en la que analitzarem dos aspectes:
  • La qualitat de la recerca (utilització del mètode científic, de les eines matemàtiques i del llenguatge) plasmats en l’eina informàtica utilitzada (prezi i power-point principalment). Aquest part l’avaluarem de forma col·lectiva.
  • L’expressió oral de cada membre del grup.
 • L’acció dissenyada pel grup, en el cas del tercer bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüesionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’acció dissenyada pel grup, que també es durà a terme, en aquest cas, pel professorat de tecnologia i biologia i geologia, i en la que analitzarem també dos aspectes:
  • La creativitat i la capacitat comunicativa de l’acció (Simple, Breu, Creïble, Visual i Original), avaluades de forma col·lectiva.
  • La realització de l’acció en la que ens fixarem en cada membre del grup per separat (si ens ho permet el tipus d’acció realitzada) i/o el producte final.
 • La coavaluació que fa el propi grup de les taques realitzades per cada un dels seus membres. Per fer aquesta reflexió en proporcionat a cada grup el següent full:

Diapositiva16

Hem acordat quins percentatges de la qualificació final tindran cada un dels aspectes avaluats i  hem creat un full de càlcul, que comparteix tot el professorat implicat, que ens permeti anar fent el seguiment d’aquesta avaluació.

taula_qualificacions_1

taula_qualificacions_2

 

taula_qualificacions

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *