02- Zigot. Cos i salut

LA REPRODUCCIÓ HUMANA

 

  • En aquest vídeo es mostra el procés que fan els espermatozoides fins a fecundar l’òvul. També s’hi poden apreciar les fases de la gestació de l’embrió i les del part.