Arxiu de la categoria: Els germans Lumière ens visiten

Els germans Lumière han arribat al Volerany

Extra, extra!!!

Els germans Lumière han arribat al Volerany!!!

germans Lumièreeeeeee

El passat dijous 23 d’octubre, els germans Lumière ens van presentar l’eix transversal d’enguany “La història del cinema“. Aquests germans ens van van explicar el naixement del cinema.

Louis i Auguste Lumière, inventors francesos, van crear un aparell que servia tant com a càmera com a projector: el cinematògraf, que es basava en la persistència retiniana de l’ull humà. Juntament amb Edison i altres inventors, són els pares de la cinematografia.

Van inventar la pel·lícula perforada que va permetre el seu moviment més exacte per la càmera.

En el moment que van començar a fer sessions de cinema en un local tancat i a les fosques van crear l’espectacle cinematogràfic i la sala de cinema com a negoci.

A més de ser creadors del cinema, amb els seus films i tècniques van posar alguns dels fonaments que definirien el llenguatge, la tècnica i els gèneres cinematogràfics.

Els seus primers films van ser reportatges curts, seguits de noticiaris, documentals i cintes de caire històric. Per a la filmació d’alguns títols van fer aixecar decorats sense sostre opac per poder aprofitar la llum solar. Malgrat ser els inicis del cinema, van fer servir l’enquadrament, els moviments de càmera, el primeríssim pla, els decorats…

Louis va fer la primera comèdia del cinema, El regador regat. I va aplicar trucatges en un altre títol, L’enderroc d’un mur.

Van crear el gènere cinematogràfic del noticiari; el reportatge i el documental.

Els films dels Lumière tracten de gent anònima, amb la seva problemàtica quotidiana. Narren històries emotives, temes que influiran més endavant en el desenvolupament del cinema europeu.

Aquí els teniu… (Clique a sobre)

germans lumièreIMG_1076       IMG_1078