02- Nombres naturals. Divisió i multiplicació

Recordem com es fa la divisió:

  •  La divisió de dues xifres fàcil

     

    • La divisió de dues xifres, una mica més difícil