Prehistòria

EVOLUCIÓ DE L’HOME A LA PREHISTÒRIA

RITA A LA PREHISTÒRIA

 

SEQÜÈNCIA INICIAL DE LA PEL·LÍCULA 2001, ODISSEA DE L’ESPAI

 

 EL PALEOLÍTIC I EL NEOLÍTIC