Línies d’actuació

LÍNIES D’ACTUACIÓ CURS 2015-2016

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Tenint en compte aquest principi rector l’escola vol prioritzar per aquest curs els següents aspectes:

  • Innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes.
  • Personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada.
  • Compromís de les famílies en l’escolarització i el seguiment de l’evolució personal i acadèmica de l’alumne.
  • Relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius.
  • Prevenció i reducció de l’absentisme escolar (més d’un 5% de faltes sense justificar o un 25% de faltes amb o sense justificació per trimestre).

One thought on “Línies d’actuació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà