Windows movie maker

Un dels programes més populars de creació i edició de vídeos és el Windows Media Maker. Amb aquest programa, que s’integra en la plataforma Windows des de la versió XP, és molt fàcil la creació de treballs i presentacions en format vídeo wmv. Aquesta extensió s’integra perfectament en tots els portals generalistes de vídeo (Youtube, DailyMotion, Vimeo, etc). La interfície del programa és intuïtiva i senzilla; l’àrea de treball es subdivideix en quatre espais, que poden modificar l’aparença en funció de les operacions realitzades:

  • Columna esquerra.- Ens presenta un menú amb les funcions més usuals: Carregar a la biblioteca els diferents arxius necessaris per treballar (vídeos, imatges, música), desplegar els efectes o les transicions, accedir a la publicació del vídeo, etc. És possible que d’aquesta columa s’hagi d’activar la seva visualització des del menú “veure” de la barra superior.

  • L’espai central per als recursos d’edició.- En funció del menú seleccionat a la columna esquerra o a la barra d’eines, aquest espai pot acollir diverses galeries com mostrar les biblioteques amb els arxius de vídeo, els efectes o les transicions. També es conmuta a un editor de text quan volem afegir títols o descripcions escrites al vídeo.

  • La línia de temps (o storyboard, en anglès).- És la franja inferior de l’àrea de treball que ens mostra els elements incorporats al projecte i la seva limitació temporal. De fet, la línia de temps és l’autèntica “cuina” del programa que ens ha de permetre donar forma al nostre projecte. Aquí és on afegirem el diferents recursos  (imatges, vídeos, sons, efectes, etc) de l’àrea central per escurçar, dividir o duplicar-los en funció de les necessitats. La forma de fer-ho és molt senzilla: es clica sobre el recurs de la biblioteca escollit, s’arrossega fins a la línia de temps i s’allibera. L’espai se subdivideix en tres franges més; una per a vídeos o imatges, una altra per a text i una tercera per incorporar àudio. 

  • El monitor o visor.- Ens permet veure en cada moment el resultat de les accions fetes en la línia de temps. Ubicat en una caixa, a la part dreta de la interfície, també ens permet obtenir una vista prèvia dels vídeos, les imatges o les transicions de l’àrea central, abans de ser incorporades a la línia de temps.

capture_maker1.jpg

Com és habitual en altres programaris de vídeo, el WMM treballa sobre un projecte que es pot desar i recuperar com arxiu tantes vegades com calgui. No és fins al final de la creació de la pel·lícula que demanarem l’exportació del treball a un format de vídeo wmv. Per això, és important conèixer (i no confondre) els tres tipus diferents d’arxius que intervenen en un procés de creació en WMM; primer de tot, ens caldrà disposar dels arxius font que contindran les imatges (jpg, bmp, png, gif), els vídeos originals (mpg, mpeg, avi, wmv, mp2, etc) i la música o l’àudio (mp3, wav, aif, au, etc.). Aquests arxius, que haurem cercat prèviament a l’ordinador, seran els recursos o elements que incorporarem a l’àrea central (Biblioteca). El segon tipus d’arxiu que intervé és el del projecte WMM, un arxiu amb extensió MSWMM que conté de forma binària totes les accions aplicades sobre els arxius font que formen part del projecte. Aquest fitxer no s’ha de confondre pas amb el vídeo final o renderitzat, en format wmv, que sol·licitarem quan tinguem acabat i arrodonit el projecte. Per tant, el vídeo acabat ens el lliurarà el programa en un arxiu wmv a través del menú “publicar en el equipo”.