Afegir un ipod o un iphone en el nostre bloc

slide_1.jpg

Ivoon.com és un portal d’internet que ens permet crear i editar les nostres llistes de reproducció amb temes en mp3, i presentar-los en el nostre bloc o web carregats en un atractiu reproductor ipod o iphone. Com és habitual en aquests serveis, el primer cop que s’accedeix cal emplenar un formulari per registrar-se en la seva base de dades, introduint un nom d’usuari, una contrasenya i un e-mail. Fet això, ja podem accedir a la primera plana d’ Ivoon, a través de la pestanya superior anomenada “Music gallery”

slide_2.jpg

En aquesta plana, disposem del llistat de tots els temes en mp3 que ja han estat escollits i carregats per altres usuaris del lloc. Un del aspectes “socials” d’ Ivoon és que nosaltres també tenim a l’abast tots aquests temes per ser afegits al nostre reproductor. Al costat de cada ítem, podem veure un parell de botonets verds: el primer, amb el símbol play a l’interior, serveix per reproduir i escoltar el tema que ens interessa. El segon, que encercle el signe +, s’utilitza per afegir el tema a la llista del nostre reproductor Ipod (o Iphone). Si seleccionem un tema determinat per a la llista, clicant sobre el botó +, aquest estat se’ns mostrarà passant la icona de verd a color gris.

Cal dir, però, que molts usuaris carreguen temes en arxius mp3 que no disposen d’un etiquetatge correcte, en quant a gènere musical, nom de l’artista, del tema, de l’autor, etc. Com a resultat, en la base d’Ivoon existeixen milers de temes que podem seleccionar, però amb una matrícula confusa o incorrecta que dificulta la localització. Podem utilitzar el cercador de la part superior de la plana, per trobar temes o artistes determinats. Però, tot i això, és convenient preescoltar sempre a través del botó play els temes escollits, per verificar que el contingut del tema s’ajusta al que esperem escoltar i evitar alguna sorpresa.

slide_4.jpg

La segona pestanya del portal Ivoon, Upload, ens ofereix la possibilitat de carregar directament els nostres fitxers en mp3 al reproductor que estem creant. Això és útil si, previament, no hem trobat el tema desitjat en la pàgina anterior. Cal esmentar, però, que Ivoon no ofereix allotjament directe de fitxers en mp3; caldrà pujar els mp3 a un servidor extern, que ens permeti obtenir l’adreça url del fitxer per introduir-la en el camp “Link to MP3 file”. En aquesta plana d’Ivoon, també es descriu el procés a seguir i s’ofereix algunes adreces per pujar i allotjar MP3*

Un cop hàgim escollit els temes de la nostra llista de reproducció, a través de qualsevol dels processos explicats, serà l’hora de donar els últims retocs estètics al nostre Ipod (o Iphone), i obtenir el codi html per inserir-lo en un bloc o una web. Per fer-ho, clicarem en la tercera pestanya anomenada “My Playlist”. En aquesta plana obtindrem una visualització prèvia del player que per defecte ofereix Ivoon, normalment  l’Iphone de color negre, amb tots els temes que hem carregat anteriorment.  Ara, podrem seleccionar entre mantenir aquesta aparença o escollir un Ipod (blanc o negre). També es pot seleccionar l’opció auto play, que iniciarà automàticament la reproducció dels temes en el moment que el bloc o la web carregui l’Ivoon incrustat.

slide_5.jpg

Només si modifiquem algun d’aquest últims paràmetres (model Ipod o model Iphone, auto-play, auto-Show playlist), caldrà actualitzar el codi d’inserció del recurs (camp embed code) prement sobre el botó “Update”. L’Embed Code és la seqüència de codi html que hem de copiar i enganxar en la nostra web per fer-hi aparèixer el reproductor Ivoon en el lloc escollit. Una confusió que es dóna sovint entre els blocaires que tenen un Ipod és quan es presenta la necessitat d’actualitzar la seqüència “embed” esmentada. Quan es crea un reproductor Ivoon, per carregar una llista de cançons determinades i fer-les sonar, el sistema genera un codi d’inserció que conté un parell de recursos diferenciats: un és el reproductor en si, un Ipod o un Iphone, amb les opcions triades d’auto play i auto show. Es tracta d’un elaborat recurs en flash que, a posteriori, carrega un fitxer secundari en xml de la base d’Ivoon, que conté la relació de temes a reproduir i les seves respectives URL. Doncs bé, tal com s’esmentava més amunt, només si es decideix canviar l’aspecte del reproductor o les opcions associades (auto play, auto show), caldrà obtenir un nou codi d’inserció i traslladar-lo al bloc o la web si només volem actualitzar la llista de reproducció (canviem temes en l’ordre de reproducció, n’esborrem o n’afegim de nous) no cal tornar a copiar ni enganxar el codi.

slide_6.jpg

Per editar la llista de reproducció, clicarem sobre “Edit  Playlist”. Això ens donarà accés a una graella amb tots els temes carregats en el reproductor, i al costat uns botons per canviar l’ordre de les cançons o eliminar-les de la llista. Per carregar nous temes o cançons cal resseguir les passes descrites en Music Gallery i Upload.