Crear un lloc web a Google Site

Google Site permet als usuaris registrats amb un compte de gmail crear i editar les seves pàgines web sota un mateix domini, permetent definir, entre molts altres paràmetres,  l’aparença i la disposició dels elements de les pàgines. Un dels avantatges de l’aplicatiu és la possibilitat de crear i mantenir actualitzat el lloc de forma col·laborativa, entre un grup determinat d’usuaris que s’han concedit els permisos d’edició. A nivell de visibilitat, també es pot configurar tot el lloc o algunes pàgines com a privades, de manera que només siguin visibles  per a un conjunt d’usuaris definit.

Tot plegat fa de Google Site una eina amb molt potencial per a l’àmbit docent. Aquí teniu un pràctic tutorial de Google Site creat per Manuel López Caparrós: