De les Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC

a les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement TAC

(dels continguts a les competències)

La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació és en l’actualitat un element essencial en l’adquisició de competències per part dels estudiants. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, la qual cosa significa passar de les TIC (informació) a les TAC (coneixement).

La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació es perfila en l’actualitat com un element essencial en l’adquisició de competències per part dels estudiants. Es tracta d’una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les matèries curriculars. L’èmfasi de les TIC a l’escola en els últims anys, s’ha posat en el desplegament de les infrastructures bàsiques: maquinaris, programaris, etc… El repte avui és donar resposta a les noves formes d’aprendre i de creació de coneixement que faciliten les TIC: les TAC. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, per tant, amb el raonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les feines i també amb determinades actituds com el sentit de la responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la realització dels treballs. Podem resumir els trets fonamentals que suposen aquest procés de canvi, de les TIC a les TAC, en un quadre com el que segueix:

tic-tac.jpg

Font: article de CDEC Equip Secundària