* Presentació del seminari  

6091231609 Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
2008-2009 Seminari. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

27/10/2008 – 4/5/2009 (15 hores) de 15:00h a 18:00h

CEIP Riu Segre
av. Tortosa, 86 (Lleida) 

Descripció

 Els seminaris pretenen potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI. Es fonamenten en la metodologia de l’aprenentatge entre iguals.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Calendari:
Sessió 1 dilluns 27/10/2008
Sessió 2 dilluns 01/12/2008
Sessió 3 dilluns 02/02/2009
Sessió 4 dilluns 09/03/2009
Sessió 5 dilluns 04/05/2009

Organització Servei Educatiu Segrià

E-mail semtic@xtec.cat

Formador/a Manel Gràcia (coordinador)

Objectius

– Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
– Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
– Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
– Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
– Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
– Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

Continguts

-Han de ser oberts, flexibles i contemplar exclusivament aspectes didàctics i han de desenvolupar aspectes com ara:
– ús i dinamització d’entorns virtuals d’ensenyament / aprenentatge;
– ús d’entorns dinàmics de comunicació;
– gestió de continguts curriculars;
– ús de la pissarra digital;
– ús de recursos impulsats des del Departament o bé propis de la construcció del coneixement compartit;
– ús del llenguatge audiovisual
– reflexió sobre la utilització de la tecnologia i les seves repercussions ètiques;
– […]

Destinataris Seminari adreçat a les persones responsables de la dinamització TIC i MAV d’educació infantil i primària, secundària i ZER.

 * Presentació dels membres del seminari

* Propostes de com volem plantjar el nostre seminari

* Proposta de treball per la primera sessió

http://www.xtec.cat/crp-segria/

http://www.xtec.net/crp-segria/11-av/

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/stac-que-son/

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/?page_id=80

*Proposta de treball: Projecte

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/stac-que-son/projecte-2008-09/

* Per la propera sessió:

Pensar en el projecte, en aportar experiències, materials, etc,

Pensar en temes que us poden interessar