Archive for octubre, 2008

1a SESSIÓ STAC CURS 2008/09

0

* Presentació del seminari  

6091231609 Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
2008-2009 Seminari. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

27/10/2008 – 4/5/2009 (15 hores) de 15:00h a 18:00h

CEIP Riu Segre
av. Tortosa, 86 (Lleida) 

Descripció

 Els seminaris pretenen potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI. Es fonamenten en la metodologia de l’aprenentatge entre iguals.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Calendari:
Sessió 1 dilluns 27/10/2008
Sessió 2 dilluns 01/12/2008
Sessió 3 dilluns 02/02/2009
Sessió 4 dilluns 09/03/2009
Sessió 5 dilluns 04/05/2009

Organització Servei Educatiu Segrià

E-mail semtic@xtec.cat

Formador/a Manel Gràcia (coordinador)

Objectius

– Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
– Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
– Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
– Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
– Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
– Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

Continguts

-Han de ser oberts, flexibles i contemplar exclusivament aspectes didàctics i han de desenvolupar aspectes com ara:
– ús i dinamització d’entorns virtuals d’ensenyament / aprenentatge;
– ús d’entorns dinàmics de comunicació;
– gestió de continguts curriculars;
– ús de la pissarra digital;
– ús de recursos impulsats des del Departament o bé propis de la construcció del coneixement compartit;
– ús del llenguatge audiovisual
– reflexió sobre la utilització de la tecnologia i les seves repercussions ètiques;
– […]

Destinataris Seminari adreçat a les persones responsables de la dinamització TIC i MAV d’educació infantil i primària, secundària i ZER.

 * Presentació dels membres del seminari

* Propostes de com volem plantjar el nostre seminari

* Proposta de treball per la primera sessió

http://www.xtec.cat/crp-segria/

http://www.xtec.net/crp-segria/11-av/

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/stac-que-son/

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/?page_id=80

*Proposta de treball: Projecte

http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/stac-que-son/projecte-2008-09/

* Per la propera sessió:

Pensar en el projecte, en aportar experiències, materials, etc,

Pensar en temes que us poden interessar

TIC ? TAC?

0

De les Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC

a les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement TAC

(dels continguts a les competències)

La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació és en l’actualitat un element essencial en l’adquisició de competències per part dels estudiants. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, la qual cosa significa passar de les TIC (informació) a les TAC (coneixement).

La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació es perfila en l’actualitat com un element essencial en l’adquisició de competències per part dels estudiants. Es tracta d’una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les matèries curriculars. L’èmfasi de les TIC a l’escola en els últims anys, s’ha posat en el desplegament de les infrastructures bàsiques: maquinaris, programaris, etc… El repte avui és donar resposta a les noves formes d’aprendre i de creació de coneixement que faciliten les TIC: les TAC. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, per tant, amb el raonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les feines i també amb determinades actituds com el sentit de la responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la realització dels treballs. Podem resumir els trets fonamentals que suposen aquest procés de canvi, de les TIC a les TAC, en un quadre com el que segueix:

tic-tac.jpg

Font: article de CDEC Equip Secundària

Go to Top