Category Archives: General

CESIRE-CDEC: Nous recursos a disposició del professorat

Acabem de penjar al web del CDEC un conjunt de recursos generats pel grup de treball C3 (Ciències, competència i context). Aquests recursos pretenen incorporar el treball competencial i contribuir a un canvi metodològic a les classes de ciències de l’ESO

Es tracta de propostes pràctiques d’actuació, són activitats individualitzades o agrupades en petites estructures que impliquen unes poques hores de classe, no constitueixen seqüències didàctiques llargues. Cadascuna de les propostes va acompanyada de la corresponent guia didàctica amb pautes per a l’actuació a l’aula.

Podeu consultar els recursos a:

http://www.xtec.es/cdec/innovacio/pagines/c3.htm

Presentació del CESIRE-CDEC al Seminari de Ciències de Catalunya Sud (SCICS)

El proper divendres 17 d’abril, en el marc de la Jornada Ciències per al Món Contenporani organitzada pel Seminari de Ciències de Catalunya Sud a Sant Carles de la Ràpita, Montserrat Cabello, directora del CESIRE-CEDEC, presentarà  aquest CESIRE i  donarà a conèixer les tasques que es desenvolupen en aquest centre de treball.

El grup d’innovació de Ciències per al Món Contemporani del CESIRE-CDEC presentarà el marc teòric de treball  i donarà a conèixer exemples d’activitats i seqüències elaborades i experimentades pels membres del grup.

Segona trobada del grup de treball de suport curricular dels CESIRE

El dimecres 4 de març el grup de treball de suport curricular dels CESIRE ens vàrem reunir per compartir i aprofundir en les diferents actuacions que cada CESIRE ha realitzat en relació al suport curricular. A continuació podeu llegir el resum.

Data: 4 de març de 2009
Assistents: A. Aubanell, M. Cabello, J. Rey, M. Torra, J. Regalés.
Han excusat la seva assistència: C.Casas, R.M.Tarin

RESUM:

El CESIRE CREAMAT ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Desenvolupament de l’aplicatiu digital ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) l’objectiu del qual és posar en marxa una eina a través de la qual el professorat disposi d’un conjunt de recursos d’aula directament relacionats amb el currículum de matemàtiques. Des de primària fins al batxillerat. L’aplicació és flexible i configurable per a que pugui ésser adaptada a altres matèries.

– Documentació de suport disponible a la web, que es concreta en:

· Preguntes i respostes sobre el currículum.
· Indicadors de riquesa competencial.
· Orientacions per avaluar la riquesa competencial d’una activitat.
· Mostra de quatre activitats analitzades amb criteris competencials.
· Orientacions sobre el projecte de recerca de 4t d’ESO.

– Taula rodona: Parlem de competències. Quatre professores van presentar exemples de treball a l’aula amb l’òptica de les competències i la seva avaluació

El CESIRE CDEC ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Infantil i primària:

· Seminari d’elaboració de material curricular formatiu d’infantil i primària en col·laboració amb la Universitat de Vic.
· Disseny, adequació i experimentació de propostes didàctiques d’infantil i primària.
· Materials de suport a la formació/acompanyaments: 1. Com treballar les competències científiques en el marc de l’aula de ciències. 2. Observar més que mirar. 3. Mesurar per pensar, pensar per mesurar.

· Propostes didàctiques a la pàgina web del CDEC.

– ESO i batxillerat:

· Seminari d’exemplificació d’un currículum comú d’ESO en col·laboració amb la UAB i el Servei d’Ordenació Curricular.
· Grup de treball Ciència, Competència i Context.
· Projecte curricular: Física en context.
· Projecte curricular: Biologia en context.
· Projecte curricular: Química en context.
· Grup de treball Ciències per al món contemporani.
· Materials de suport per als cursos de formació: recursos didàctics en Biologia i Geologia i en Física i Química per a l’ESO.

El CESIRE Aulatec ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació (L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia) amb el Servei d’Ordenació curricular.

– Organització de la conferència: L’aprenentatge per competències. Del currículum a l’aula. Antoni Zabala. Cosmocaixa, 30.01.2008

– Elaboració del document “Aprendre amb la tecnologia. Les competències bàsiques. La multidisciplinarietat”, per l’equip de persones formadores del programa de formació.

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació amb Antoni Zabala.

-I Jornades d’innovació a l’ensenyament de la tecnologia. Terrassa, 9-10.05.2008, es van tractar els temes:

· Conferència: “La didàctica de la tecnologia en el marc de les competències”. Xavier Carrera.
· Experiència: Treballs d’aula a l’IES Príncep de Viana. (Diversos)
· Conclusions de la taula de treball: Com treballem interdisciplinàriament els continguts i les competències bàsiques?

– Sessió de treball de l’equip de persones formadores del programa de formació “L’avaluació i les competències en els projectes de tecnologia” amb Xavier Carrera.

– Disseny i pilotatge del curs (15 h + 5 h) “Treballar la tecnologia per competències”.

El CESIRE de Socials i Humanitats ha centrat les actuacions de suport curricular en:

– Síntesi del nou currículum, delimitant-se els continguts bàsics de cada curs.

– Enquesta que s’està passant a professorat de Ciències Socials per establir les principals necessitats de recursos.

– Projecte de col·laboració amb tres Camps d’Aprenentatge sobre patrimoni.

– Projecte de treball d’Història Oral amb la finalitat d’incentivar el treball amb fonts històriques primàries.

– Estem contactant amb grups de treball on hi estan implicats professorat de primària, secundària i universitaris que treballen de manera innovadora per buscar models didàctics que serveixin per altres.

– Col.laborarem en donar unes orientacions didàctiques en un Atles del Món Rural que s’està elaborant en aquests moments.

S’acorda de contactar amb les companyes del CESIRE Cirel per a que, en la mida que sigui possible, hi hagi un representant en aquesta comissió.

Atès que al llarg de les exposicions han sortit temes que cada equip ha enfocat amb criteris diferents, es tractaran de manera més focalitzada per tal d’enriquir les pràctiques de cada CESIRE i alhora acordar criteris comuns en les qüestions que així ho requereixin.

Ens tornarem a trobar en el mes d’abril.

Visites tècniques preparades per aulatec

Tenim dos visites tècniques aquest mes de febrer:

El Coure, un conductor de la història
El 18/2/2009 (5 hores) de 16:00h a 21:00h
Museu del Coure – Fundació La Farga
 

Entorn al Mar: Els nous creuers com a recurs pedagògic.
El 25/2/2009 (5 hores) de 16:00h a 21:00h
Museu Marítim. Drassanes Reials de Barcelona.
Av. de les Drassanes s/n ( Barcelona ) 

Esteu convidats per assistir-hi, si penseu que poden ser útils. 

Podeu veure també els informes de les altres visites tècniques que em realitzat en aquest curs 2008/2009. 

Per veure’ls.

Totes aquestes visites tenen com objectiu oferir nous elements al professorat per millorar la seva pràctica docent,  donant a conèixer recursos didàctics enginyosos i que contribueixen a fomentar vocacions tecnològiques i científiques.Tenim a l’abast al nostre país molts recursos educatius que tenim que donar a conèixer al professorat i que aquest programa de visites tècniques permet fer-ho

tibi2.jpg            tibi1.jpg       

Acta grup bones pràctiques llicències i ARIEs

1. Bones pràctiques

Es constata que tots els CESIRE tenim la difusió de bones pràctiques programada en el notre pla de treball. Es comenta que a la direcció general hi ha una comissió que s’ha encarregat de crear un protocol de detecció, validació i difusió de bones pràcticas. Es confirma aquest protocol i ens fan a mans una còpia del mateix, on sembla que els CESIRES formaran part del grup d’experts que validaran les bones pràctiques.
Hauríem d’aclarir quin és el paper dels CESIRE en tot el procés:
Detecció: creació de protocol, agents que detectaran les experiències.
Trobem que hauríem d’haver participat en el procés des del començament.

Hauríem d’aclarir la nostra participació en aquestes fases: recollida, validació i difusió

Guia d’ús

2. Llicències
Remetem al que vam treballar a la reunió de llicències del 12 de gener
Es comenten les formes de difusió que el CIREL i CREAMAT està donant a les llicències a través de les pàgines web (entrevistes, destacats, enllaços) i de presentacions en diferents actes.

3. ARIE
Remetem a la reunió que es va fer el 26 de gener.

4. Nova estratègia de difusió
Podríem organitzar un Congrés de recerca i innovació educativa no universitària. S’hi presentarien llicències, treballs dels CESIRE, pràctiques
En col·laboració amb ICE, CIRIT, AGAUR …
Inspiració: (CIDUI) http://cidui.upc.edu/
Podria incloure diferents formats: presentació de comunicacions breus, fira d’intercanvi o fira de mostres…

Benvinguts al Bloc del SIRE

El Servei d’Innovació i Recerca Educativa del Departament d’Educació inicia un espai de comunicació i intercanvi amb aquest bloc.

Volem fer partíceps a tots els interessats en la recerca, la innovació educativa, és un repte comú que ens apassiona i del qual hem fet l’objectiu de la nostra feina.

Som persones que treballem en les diferents àrees del saber, en la organització i la gestió educativa del coneixement, un repte obligat en la nostra societat en xarxa.

Estan permesos els comentaris, de fet, ens agradaria que hi haguessin molts per poder contrastar opinió i propostes educatives innovadores i de qualitat.

Una societat del segle XXI necessita d’un sistema educatiu en acció, innovador i amb els recursos adients per a donar resposta als nostres alumnes, aquest és l’objectiu per al qual treballa el servei i el bloc vol ser una peça més.

Endavant i bona feina!