Monthly Archives: gener 2008

TALLER DE CAROTES I MATERIAL DE DISFRESSES

carnacacolor1.jpg El proper dijous 17 de gener es realitzarà un taller de carotes i disfresses amb material reciclat per al carnestoltes a càrrec de Palmira Montalban.
Lloc: Servei Educatiu de la Noguera.

Horari: 17,30 a 19 hores

Les inscripcions s’han de fer al Servei Educatiu de la Noguera abans del 15 de gener.

Telefòn: 973446362/973450057

Organitza el Grup de Mestres de la Noguera conjuntament amb el Servei Educatiu de la Noguera.


PROGRAMA D’APRENENTATGE PERMANENT DE LA UE

Us comuniquem que en el DOGC núm. 5037, de 28 de desembre de 2007, s’ha publicat la següent convocatòria:

DOGC núm. 5037, de 28 de desembre de 2007:

 • ORDRE EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s’obre la convocatòria corresponent al període 2008-2010. (Pàg. 57446)

Per a l’any 2008, els centres sol·licitants i els professors/es a títol individual, si s’escau, poden presentar les seves sol·licituds des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins les dates que tot seguit s’indiquen per a cada programa i acció:

 • Comenius i Grundtvig: Mobilitat. 31 de gener de 2008
  •  31 de gener de 2008 – per a activitats de formació que es facin entre l’1 d’abril i 30 de juny de 2008
  •  31 de març de 2008 – per a activitats de formació que es facin entre l’1 de juliol i 30 de setembre de 2008 (Cursos de formació en llengües estrangeres a l’estiu) 
  •  30 de junyde 2008 – per a activitats de formació que es facin entre l’1 d’octubre i 31 de desembre de 2008
  •  30 de setembre de 2008 – per a activitats de formació que es facin entre l’1 de gener de 2009 i 31 de març de 2009
 • Leonardo: Mobilitat. 8 de febrer de 2008.
 • Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig: Associacions. 15 de febrer de 2008.  
  • Projectes Multilaterals (Antic Comenius 1·1)
  • Projectes bilaterals (Antic Comenius 1· 2 ) 
 • Jean Monnet .15 de febrer de 2008.Programa Transversal (visites d’estudi). 31 de març de 2008.