A partir del curs 2019-2020, els seminaris evolucionen cap a la Xarxa Territorial de Cultura Digital #XTCD.
El nou espai és https://projectes.xtec.cat/xtcd

La #XTCD neix per convertir-se en punt de trobada de les accions de la transformació digital dels nostres centres. Treballem en xarxa per construir coneixement. Una proposta oberta amb sessions presencials arreu del territori, per facilitar suport i recursos als centres.