La Psicomotricitat

El treball de la Psicomotricitat dins l’Educació Infantil és una matèria molt completa perquè contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants a través del joc.

Les sessions de psicomotricitat aniran encaminades a promoure que l’infant s’iniciï i avanci en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions que estableixen amb els altres; aquest procés de descoberta d’un mateix i de l’altre ajuda a que l’infant es construeixi integralment.

Aquesta construcció integral té com a base la relació i exploració del jo i els altres continguts que es treballen en la psicomotricitat relacional; doncs aquesta ajuda a descobrir i desenvolupar possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat de relació i regulació, referides al moviment, a les emocions i als sentiments, i als hàbits.

Per fer possible tot aquest aprenentatge i sobretot fer-ho fent protagonista l’infant la metodologia de les sessions de psicomotricitat es centren en la corrent psicomotriu de Bernard Aucouturier, ja que tant ell com l’André Lapierre creen la Psicomotricitat vivenciada o relacional. Aquesta creació promou un mitjà d’educació global a través de l’acció corporal.

La seva pràctica pedagògica deixa espai per l’activitat espontània dels infants afavorint la creativitat, permetent la lliure expressió, donant significació afectiva al cos i al moviment i potenciant el desenvolupament lliure de la comunicació.

Bernard Aucouturier amb la pràctica psicomotriu pretén contribuir al desenvolupament harmònic i integral del nen/a (0 a 6-8 anys) tenint en compte totes les capacitats motrius, intel·lectuals, afectives i socials.

La pràctica psicomotriu de Bernard Aucouturier es desenvolupa:

2 Espais: expressivitat motriu i Representació

Contingut: joc espontani

Desenvolupa la sessió en 3 temps:

– De vivència i acció.

– Del conte

– De representació

Aquesta corrent psicomotriu és la guia per crear i desenvolupar les sessions tot i que la creativitat del docent sempre pot aportar idees i projectes nous.

Sessió base de Psicomotricitat

– Arribada al gimnàs en fila.

– Treure sabates i posar els mitjons.

– Fer una rotllana: escoltar els alumnes i explicar la sessió, presentar el material.

– Moment d’activitat motiriu de vivenciació i acció: per arribar aquest moment els alumnes destrossen un mur que la mestra ja té fet amb anterioritat i entren en el Món imaginari on desenvolupen la seva expressió motriu.

– Moment del conte: en aquest moment es tracta de que els alumnes treballin el moviment amb la seva imaginació, estant amb el cos quiets.

– Recollida del material : cada cosa al seu lloc.

– Representació: en aquest moment els alumnes representen la vivència que han tingut en el moment motriu. Aquesta representació pot ser amb plastilina, dibuixant en un full, dibuixant un mural tots junts, amb fang, etc.

– Part final: els alumnes posen sabates fan una fila i marxem cap a l’aula.

Psicomotricitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *