EL FRANCOLÍ

El riu que passa per Picamoixons és el Francolí. Neix a la Font Major de l’Espluga
de Francolí i, majoritàriament, rep aportacions d’aigua de les muntanyes de Prades tenint com
a principal afluent, abans de l’àrea estudiada, el riu Brugent.

El Pont de goi, per on passa el riu, se situa a la Depressió de Valls-Reus, que ve conformada per una extensa àreatriangular enfonsada durant la tectònica distensiva que tingué lloc al Neogen, sobretot al Miocè.
Damunt d’un sòcol Paleozoic i Mesozoic  hi trobem materials del Neogen (Terciari),
i del Quaternari, . Aquests últims s’han dipositat en les zones on no hi hahagut erosió, en el qual han format una capa fina de materials poc consolidats i grollersd’origen al·luvial. L’aigua circula per damunt de materials detrítics que provenen d’una erosióanterior, que va anar reomplint la part baixa de la depressió, així els materials dipositats
presenten una distribució heterogènia. Els materials es dipositen sobre lutites vermelles, gresos
i conglomerats del terciari.

 

Cal fer notar també que el Francolí aprofita per discórrer en part el que s’anomena falla del
Francolí, fet que s‘evidencia a l’estret de La Riba.

VEGETACIÓ:

Una comunitat vegetal és un conjunt d’espècies que hi ha en un indret determinat i que
tendeixen a trobar-se juntes si es donen les mateixes condicions ecològiques. Aquestes
comunitats, però, no tenen una estructura fixa sinó que són el resultat d’un procés ja que
aquestes condicions no són mai absolutament idèntiques en dos llocs determinats.
Els principals factors que determinen les comunitats són: el clima, el substrat i l’acció antròpica.
Quan estudiem la vegetació d’una zona determinada cal distingir entre la potencial i l’actual. La
vegetació potencial estaria constituïda per aquelles comunitats que hom esperaria trobar en
funció de les característiques ecològiques d’aquell lloc, però l’acció de l’home sovint desdibuixa
les condicions de l’entorn i la viabilitat de les comunitats potencials; llavors cal introduir el
concepte de vegetació actual.

Ruta per la vall del Francolí

200px-black_francolin.jpg

El francolí comú (Francolinus francolinus) és un ocell semblant a la perdiu, originari de l’est de la Mediterrània, actualment extingit a les nostres contrades, tot i que l’espècie gaudeix de bona salut a altres parts del món segons la Llista Vermella de la IUCN, que la classifica com de “risc mínim”.

Apareix a una de les estrofes de la cançó popular catalana El cant dels ocells:

« Cantava el francolí:-Ocells, qui vol venir
a glossar melodia,
a veure el gran Senyor
amb son gran resplendor
dintre d’una establia?
»
—Anònim, El cant dels ocells

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *