La Granja

Descripció:

La granja es tracta d’un projecte de l ‘àrea de Descoberta de l’entorn que desenvolupem en el segon trimestre i que té com a activitat motivadora i d’inici una sortida a una aula de natura anomenada Palaudàries, en la que els nens i nenes poden observar i experimentar amb els animals de granja fent de grangers i grangeres per un dia.

Nivell i temporització:

Va dirigit a P3 i la seva durada aproximada és de tres setmanes.

Continguts:

  • Observació de característiques i comportaments dels animals de la granja
    en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.
  • Identificació i reconeixement dels animals que viuen a la granja: vaques, porcs, ovelles, gallines, conills, cavalls…
  • Ampliació del vocabulari específic del món de la granja: animals, eines, tipus de menjars…
  • Coneixement del medi natural en el que viuen els animals de la granja.
  • Reconeixement dels canvis que es produeixen en els animals en el decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu i cicle.
  • Respecte pels elements de l’entorn natural i participació en actuacions de cura dels animals de granja.
  • Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions, com el dibuix o la càmera de les tauletes entre altres.