Abans de la sortida

Com a activitat anterior a la sortida a la granja, la classe de P3 fem una conversa per saber quins son els coneixements previs dels nens i nenes que la conformen.  Alguns ja han visitat altres granges i parlen dels animals que hi trobarem i de les coses que podem fer.  També fan preguntes sobre la sortida i sobre aquelles coses que volen aprendre.  La mestra recull les idees principals i crea un Canva per tal de compartir-les amb les famílies a través d’un enllaç: https://www.canva.com/design/DAE2YtuOyQU/HYWOQbuJtilivasRZjbMtQ/watch?utm_content=DAE2YtuOyQU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebuttonc x

L’activitat es desenvolupa en gran grup i té una durada aproximada de 20 minuts.