Normativa


IMG_20140508_125957

1.- Inici de curs. Documents per a l’organització i la gestió dels centres.  Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

2.- Desplegament de l’orientació educativa a l’ESO i a les funcions de l’orientador de centre (pàgina 20 i pàgina 15 respectivament).

3.- Ordre que regula l’avaluació a l’ESO:  ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

4.- L’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu (abans dictàmens).

Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, que estableix el procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) per elaborar l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, i l’informe de l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació professional i en els programes professionalitzadors .

5.- L’orientació educativa  es regula en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, a partir del qual l’orientació i l’acció tutorial s’estableixen com a elements essencials de la tasca educativa dels centres. I és en funció d’aquest marc que el Departament d’Ensenyament, dintre de la col·lecció “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” que ha publicat la proposta que se us presenta a continuació. “L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i ensenyaments”.

6.- La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació.

7.- LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *