L’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu

Nova normativa

Pel curs 2018-19 cal tenir en compte  els Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO, i els Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent que fan referència al desplegament de l’orientació educativa a l’ESO i a les funcions de l’orientador de centre (pàgina 20 i pàgina 15 respectivament). Es tracta d’una actualització de continguts de l’orientació educativa i funcions de l’orientador que cal tenir en compte per al disseny i la planificació del nou curs escolar.

Us facilitem els enllaços dels dos documents que podeu trobar a portal de centres:

 

Canvi de nomenclatura dels dictàmens

Recordar que l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix el reconeixement d’aquestes necessitats en l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu i ha de tenir en compte les orientacions descrites en l’informe.

Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, que estableix el procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) per elaborar l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, i l’informe de l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació professional i en els programes professionalitzadors .

 

L’orientació educativa al llarg de la vida

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, destaca com a principi general del sistema educatiu l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca, com a principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la seva personalitat. Aquest marc normatiu situa l’orientació personal, social, acadèmica i professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes. L’organització del centre que ha de fer possible el desenvolupament d’aquests dos principis i de les seves actuacions orientadores i tutorials, es basa en l’exercici d’autonomia que es regula en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, a partir del qual l’orientació i l’acció tutorial s’estableixen com a elements essencials de la tasca educativa dels centres. I és en funció d’aquest marc que el Departament d’Ensenyament, dintre de la col·lecció “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” que ha publicat la proposta que se us presenta a continuació.

“L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i
ensenyaments”.

 

Quant a jcruz

Orientador escolar
Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *