GUIA DIDÀCTICA

– Títol de la programació o seqüència didàctica: BESTIÀRIUM URBÀ

– Nivell educatiu al qual s’adreça: 1r curs Cicle Superior (5è de PRIMÀRIA)

– Objectius didàctics / Competències i relació amb el currículum:

 • Conèixer el nostre entorn més proper.
 • Desenvolupar la capacitat d’observació i d’anàlisi.
 • Promoure el treball cooperatiu i col·laboratiu.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.
 • Saber comunicar oralment i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.
 • Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.
 • Gestionar la informació incloent-hi l’ús de les TIC.
 • Conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
 • Aprendre a aprendre.

 

 • COMPETÈNCIES COMUNICATIVES: competència comunicativa, lingüística i audiovisual; competència artística i cultural.
 • COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES: tractament de la informació i competència digital; competència matemàtica; competència d’aprendre a aprendre.
 • COMPETÈNCIES PERSONALS: competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic; competència social i ciutadana.

 

– Criteris i sistema d’avaluació: L’avaluació és contínua.

• Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del seguiment directe de les  activitats. Poden utilitzar-se guies i fitxes d’observació.
• Produccions dels alumnes, individuals o de grup, a través de quaderns de treball,  presentacions, entrevistes, treballs monogràfics, qüestionaris…
• Anecdotaris que recullen aspectes vistosos de l’activitat escolar i permeten detectar algunes situacions que donen informació útil sobre les reaccions davant de situacions imprevistes.
• Debats, presentacions, assemblees, sortides… Representen situacions especialment adequades per observar i obtenir informació sobre aspectes actitudinals, d’integració i actuació social, d’interrelació personal i afectius.

• Enregistraments en magnetòfon o vídeo són de gran utilitat per avaluar les actituds en el desenvolupament quotidià de l’activitat escolar.

 

– Seqüència d’activitats proposades (mireu l’apartat “ACTIVITATS“).

– Educació inclusiva. L’educació inclusiva, emmarcada en una societat digital, implica necessàriament tenir en compte la inclusió digital.

La inclusió digital té com a objectiu garantir la igualtat de tot l’alumnat posant especialment l’èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden venir de la mà de la tecnologia. Els reptes que ens planteja la inclusió digital suposa treballar al voltant d’aquests àmbits:

 • Accessibilitat dels recursos educatius digitals
 • Eines digitals al servei de l’escola inclusiva

La tecnologia pot ajudar a eliminar barreres que fan possible avançar envers l’educació inclusiva:

 • Afavorint la personalització dels continguts digitals i que es  mostrin codificats de la millor forma per a l’usuari.
 • Afavorint l’autonomia de l’alumne/a i millorant l’accés i la producció de les seves tasques escolars, tant en quantitat com en qualitat.
 • Afavorint noves metodologies que donin resposta a tot l’alumnat
 • Afavorint la competència digital que ha de permetre a l’alumnat exercir com a ciutadans responsables en la societat digital.

Alguns aspectes que responen a aquesta qüestió són: flexibilització d’objectius didàctics, diferents agrupaments, activitats d’ampliació i reforç, tipus d’avaluació…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top