Estratègies i activitats. Curs 2010/11

En l’apartat d’activitats trobareu un esquema que intenta reflectir les activitats que s’han desenvolupat al llarg d’aquest curs dins del marc del Pla estratègic. Aquestes activitats tenien per finalitat assolir els objectius de les diferents estratègies.

Volem agrair de manera especial la feina de tots i totes les coordinadores i de tot l’equip de professors que al llarg de l’any ha hagut d’organitzar i desenvolupar les diferents activitats. Esperem que els resultats siguin satisfactoris en especial pels alumnes que en definitiva són el centre de la nostra mirada.

Gràcies a tots i totes per la feina feta.

Club de lectura

Dins les activitats del Pla estratègic el centre ha organitzat un club de lectura obert a tots els membres de l’institut. El proper dia 19 de maig farem la segona trobada amb el debat i comentari del llibre “Paraules emmetzinades” de Pilar Carranza. Tindrem la sort de poder comptar amb l’autora i esperem fer una reflexió molt interessant sobre el tema que planteja el llibre.

Esperem la participació de molts alumnes, però també de professors i pares i mares. La lectura ens enriqueix a tots i compartir-la entre tots ens sembla el millor.

Treball cooperatiu competencial

Una de les activitats que hem estat desenvolupant aquest curs en relació al treball per competències ha estat potenciar treballs interdisciplinaris que impliquin utilitzar tots els recursos que els alumnes han après i que sigui realment un treball realment competencial. El nostre plantejament d’inici era aplicar aquesta activitat a primer d’ESO i desenvolupar tres treballs d’aquest estil al llarg del curs.

Posats al a feina ja vam veure de seguida que només en podríem desenvolupar dos al llarg del curs. La preparació, la coordinació i les infraestructures fan que el ritme sigui una mica més lent.

En tot cas entre finals del primer primer trimestre i el segon es va fer un primer treball relacionat amb temes de tecnologia. Qui va coordinar aquest treball va ser el professor de la matèria de tecnologia, però el treball recollia activitats relacionades amb altres matèries.

Aquest últim trimestre ens va semblar que ens calia aprofitar els fet ocorreguts al Japó per poder fer el treball previst. D’aquesta manera volíem connectar l’aprenentatge de l’aula a la vida mateixa, al dia a dia i al que passa al nostre costat. Ens sembla que és important portar a les aules la realitat del moment i ajudar a que els nostres alumnes es sentin  ciutadans actius compromesos amb el món.

Per altra part el tema donava moltes possibilitats de treball interdisciplinari i treball de competències bàsiques.

Aquest treball està disponible al nostre moodle. Si demaneu la contrasenya als vostres fill i podreu entrar i veure la feina feta. Aquest  és el link

http://www.iesviladecavalls.cat/moodle/course/view.php?id=46

Lectura cooperativa

Una de les activitats que hem desenvolupat aquest curs ha estat la lectura cooperativa. Aquesta activitat està pensada per millora la comprensió lectura dels nostres alumnes i i reforçar el treball cooperatiu.

Afegim unes pautes de com fer aquesta activitat i una fitxa de seguiment. (documents)

ACTIVITATS CURS 2010-11.

El desplegament previst per aquest curs del pla estratègic, ens ha portat ha realitzar al llarg del curs acadèmic un paquet d’activitats totes elles  encaminades a l’assoliment dels dos objectius proposats.

En el nostre cas, dins l’objectiu de la millora dels  resultats acadèmics,  hem prioritzar de manera molt important totes les activitats que van encaminades cap el treball competencial.  Erem molt conscients , i per això les estratègies són les que són, que ens calia millorar en tot allò que signifiques treball per competències i innovació didàctica dins l’aula.

Totes les activitats estan recollides dins del Pla anual del centre. De fet el document de treball per aquest any el que fa és encabir  totes les línies de treball i donar coherència i cohesió a la nostra actuació.

De totes les activitats en destaquem algunes:

– lectura cooperativa 2n ESO .

– treball cooperatiu 1r ESO.

-club de lectura 1r i 2n ESO

. club lectura de l’institut

– revista

– matemàtiques competencials a 3r ESO (optativa)

– implantació 1×1

– projecte lingüístic anglès.

Totes aquestes activitats han de permetre que de mica en mica la dinàmica de treball a les aules sigui més competèncials. Això vol dir poder-nos adaptar a les necessitats educatives del segle XXI. Pensem que les claus d’èxit de l’ensenyament en aquests moments i de cara el futur passen per disminuir la funció de  transmissió d’informació a l’aula i augmentar en gran manera la producció.

En aquests moments l’accés a  la informació té moltes més vies que el professor i l’aula. A més la informació és tan abundant que ens hi podem perdre tots. En aquesta situació el que necessitem són alumnes amb capacitat per saber buscar la informació, saber seleccionar-la, saber analitzar-la i criticar-la i finalment anar més enllà i saber produir amb tota la informació. Els nostres  alumnes més que aprendre a repetir han de saber fer coses i han de saber aplicar els seus coneixements en situacions concretes.

Un altre aspecte clau serà la capacitat de treballar en equip. Les feines cooperatives, la coordinació, l’organització són essencials. Dominar aquests recursos serà essencial en el món del treball i per això és bàsic que ho ensenyem a les aules.

Tot això és el que volem anar fent amb el nostre projecte de Pla d’Aut0nomia.

En relació a l’objectiu de la Millora de cohesió hem potenciat activitats com:

– Gospel

-activitats artístiques: música, teatre

– cinema

– pla d’acollida de professors

Totes aquestes activitats són molt importants en la  mesura que ajuden a  incrementar el sentiment de pertinença al centre. És important que tothom se’n senti membre, que ningú es senti exclòs i que entre tots aconseguim un clima emocional positiu.

Activitat GOSPEL

Aquesta és una de les activitats que estem desenvolupant. Gaudim de la música, però sobretot fem institut.                                                                                                                                              [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gB8H3tdOxeQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/XWYEKj9lhEs" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

ORGANIGRAMA ORGANITZATIU

Us presentem un esquema que intenta explicar com ens organitzem per poder desenvolupar el Pla d’Autonomia.

L´Equip Directiu (especialment la Coordinadora Pedagògica i Direcció) tenen un paper important a l’hora d’impulsar, dirigir, seguir i animar el procés. Ha de comptar però amb uns coordinadors del Pla. El nostre centre té 3 coordinadors del PAC.

Cadascun d ‘ells és  responsable dels  objectius del Pla i per tant entre tots es responsabilitzen dels objectius i de totes les estratègies que impliquen.

Per assegurar l’èxit del desenvolupament del Pla estratègic és molt important la implicació de tothom. El Grup impulsor, és un grup representatiu del nostre claustre que té com a finalitat  fer aportacions del professorat, reflexionar sobre tots els aspectes del Pla i fer noves propostes.

És bàsica la bona comunicació entre aquests diferents nivells d’intervenció. Els coordinadors del PAC han d’aportar idees,  fer el seguiment, plantejar els problemes i les dificultats que es presenten a l’ Equip Directiu.  Al mateix temps han de fer de transmissors de les directrius donades des de l’ Equip Directiu.

Aquests coordinadors són també els qui buscaran els responsables de desenvolupar cadascuna de les activitats que es deriven del Pla. Es coordinaran amb aquests responsables, en faran el seguiment i recolliran les necessitats que presentin.

Desenvolupar totes les activitats  implicarà també la intervenció dels EquipsDocents de Nivell i dels Departaments didàctics.

Finalment en tot moment el Claustre en farà un seguiment i aprovarà les decisions que es prenguin.

organigrama-pac

Millorem el nostre centre

Una de les actuacions que hem previst té com a finalitat millorar l’ambientació del centre. Volem que les coses que anem fent des de les diferents matèries tingui una incidència a la decoració de l’institut i ajudi a crear un bon ambient. Esperem que aquesta activitat ajudi a fer-nos el centre una mica més nostre.

watch?v=lc-M_vS72GQ