Biografia

Leona Lewis va néixer al districte de Islington, és la segona dels tres nens que van concebre Aural Josiah i Marie Lewis.
Amb 12 anys va compondre la seva primera cançó, amb la qual va guanyar diversos concursos de talent. Estudió en el ” Silvya Young Theatre School “, después en el ” Italia Conti Academy “, y por último en el ” Brit School “. Va estudiar al “Silvya Young Theatre School”, després al “Itàlia Conti Academy”, i per últim en el “Brit School”. Después de terminar su formación, ejerció varios empleos para financiar su carrera, trabajando de camarera o recepcionista entre otros empleos. Després d’acabar la seva formació, va exercir diversos llocs de treball per a finançar la seva carrera, treballant de cambrera o recepcionista entre altres ocupacions.Va gravar diversos EP però cap va sortir al mercat, incloent dins d’ells la cançó “Twilight”. Tras estos resultados desalentadores, Leona pensó en abandonar su sueño de ser cantante. Després d’aquests resultats descoratjadors, Leone va pensar en abandonar el seu somni de ser cantant. Sin embargo, su novio la persuadió para que lo intentara una vez más, y ella se presentó a los castings para el programa británico Factor X , los cuales superó. Tanmateix, el seu xicot la va persuadir perquè ho intentés una vegada més, i ella es va presentar als càstings per al programa britànic Factor X, els quals va superar. Ya en el concurso, se estrenó con el tema ” Over the rainbow ” y superó las fases del programa hasta proclamarse como vencedora el 16 de diciembre de 2006 . Ja en el concurs, es va estrenar amb el tema “Over the rainbow” i va superar les fases del programa fins proclamar com vencedora el 16 de desembre de 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *