La Castanyada

Aquí trobareu un llistat de links relacionats amb activitats de la tardor i la festa de la castanyada, de l’xtec, l’edu365 i la wiquipedia:

Aquí encontraréis un listado de links relacionados con actividades del otoño y la fiesta de la castanyada, de la xtec,, la edu365 y la wiquipedia:

 Aquesta és una pàgina treta de la webmaster de Marc Gil i Boté (on trobareu recursos per l’aula d’acollida).

Esta es una página sacada de la webmaster de Marc Gil i Boté (donde encontraréis recursos para el aula de acogida).

I directament a la pàgina de l’edu365, a part de totes les activitats  abans esmentades, hi ha una ampliació d’activitats de la castanyada:

Y directamente en la página de la edu365, aparte de todas las actividades antes mencionadas, hay una ampliación de actividades de la castanyada:

Sobre aquesta altra imatge podeu anar directament al conte SPC (power point amb llenguatge de signes) de La Castanyera:

Sobre esta otra imagen podéis ir directamente al cuento SPC (power point con lenguaje de signos) de La Castanyera:

Feliç Castanyada!!

¡¡ Feliz Castañada!!