A P4 treballem en equip!! ¡¡En P4 trabajamos en equipo!!

Mireu, a P-4 treballem en equip, és una tècnica d’habilitats socials on es dóna a cada grup, de 4 a 7 infants, un animal en quatre peces per fer un puzzle, però amb la pega de que a cada animal li faltarà una peça que tindrà un altre grup. S’han de posar d’acord per fer el puzzle, el més important: en equip. I l’adult a de veure com resolen el problema de la peça que falta i la que no concorda amb les altres. A la nostra classe ho van veure de seguida “aquesta peça no és d’aquí”, amb la meva intervenció vam veure què hi passava i com ho podríem resoldre, es van aixecar de les cadires i es van donar compte que un dels altres grups tenia la peça que els hi faltava. I així vam completar el puzzle. L’activitat s’acaba aquí, però nosaltres la vam continuar, pintant les peces del puzzle per grups i fent uns murals. Mireu que macos ens han quedat:

Mirad, en P-4 trabajamos en equipo, es una técnica de habilidades sociales donde se da a cada grupo, de 4 a 7 niños, un animal en cuatro piezas para hacer un puzzle, pero con “la pega” de que a cada animal le faltará una pieza que tendrá otro grupo. Se deben poner de acuerdo para hacer el puzzle, lo más importante: en equipo. Y el adulto a de ver cómo resuelven el problema de la pieza que falta y la que no concuerda con las otras. En nuestra clase lo vieron enseguida “esta pieza no es de aquí”, con mi intervención vimos qué pasaba y cómo lo podríamos resolver, se levantaron de las sillas y se dieron cuenta que uno de los otros grupos tenía la pieza que a ellos los faltaba. Y así completamos el puzzle. La actividad se acaba aquí, pero nosotros la continuamos, pintando las piezas del puzzle por grupos y haciendo unos murales. Mirad que bonitos nos han quedado: