Contes SPC. Cuentos SPC

En aquest link de l’ podeu trobar diferents contes SPC (power points que inclouen  llengua de signes) per treballar a educació ifantil i primària, hi ha contes populars entre altres:

En este link del  podéis encontrar diferentes cuentos SPC (power points que incluyen lengua de signos) para trabajar en educación ifantil y primaria, hay cuentos populares entre otros: