Com Són? ¿Cómo son?

com-son2.jpg

(L’imatge de l’eruga està extreta de la Viquipedia i la de la papallona de photo.net).

(La imagen de la oruga está extraída de la Viquipedia y la de la mariposa de photo.net).

ERUGA: L’ERUGA TÉ EL COS PELUT I LLARG FORMAT PER SEGMENTS QUE LI AJUDEN A SER MOLT FLEXIBLES (ÉS POT DOBLEGAR DE MOLTES MANERES). AL SEU CAP TÉ UNS ULLS MOLT PETITS. TÉ SIS POTES VERTADERES QUE LI AJUDEN A CAMINAR I LA RESTA SÓN POTES FALSES QUE FAN DE VENTOSES I LI AJUDEN A ENGANXAR-SE A LES BRANQUES O FULLES DE LES PLANTES QUAN CAMINEN. AL CAP TAMBÉ TÉ LA BOCA I UNES DENTS MOLT ESMICOLADES. LA BOCA TAMBÉ LA FA SERVIR PER CREAR EL FIL AMB EL QUE FARÀ LA SEVA CRISÀLIDE. I LES QUE TENEN ANTENES LES UTILITZEN PER TROBAR EL MENJAR. ALS DOS COSTATS DEL SEU COS TÉ FORADETS PETITS A CADA SEGMENT QUE SÓN PER ON RESPIREN.

ORUGA: LA ORUGA TIENE EL CUERPO PELUDO Y LARGO FORMADO POR SEGMENTOS QUE LE AYUDAN A SER MUY FLEXIBLES (SE PUEDE DOBLAR DE MUCHAS MANERAS). EN SU CABEZA TIENE UNOS OJOS MUY PEQUEÑOS. TIENE SEIS PATAS VERDADERAS QUE LE AYUDAN A ANDAR Y EL RESTO SON PATAS FALSAS QUE HACEN DE VENTOSES Y LE AYUDAN A ENGANCHARSE A LAS RAMAS U HOJAS DE LAS PLANTAS CUANDO CAMINAN. EN LA CABEZA TAMBIÉN TIENE LA BOCA Y UNOS DIENTES MUY PUNTIAGUDOS. LA BOCA TAMBIÉN LA USA PARA CREAR EL HILO CON EL QUE HARÁ SU CRISÁLIDE. Y LAS QUE TIENEN ANTENAS LAS UTILIZAN PARA ENCONTRAR LA COMIDA. A LOS DOS LADOS DE SU CUERPO TIENE AGUJERITOS PEQUEÑOS, EN CADA SEGMENTO, QUE SON POR DÓNDE RESPIRAN.

 PAPALLONA: TAN L’ERUGA COM LA PAPALLONA TENEN TRES PARTS PRINCIPALS AL SEU COS: EL CAP, EL TÒRAX I L’ABDOMEN, PERÒ ENS MIRAREM MÉS ATENTAMENT EL COS DE LA PAPALLONA. AL CAP TENEN DOS ULLS COMPOSTOS QUE VOL DIR QUE ESTAN FORMATS PER ULLETS MOLT PETITS, DUES ANTENES QUE LES UTILITZEN PER OLORAR, I UNA ESPIRITROMPA QUE UTILITZA PER MENJAR. AL TÒRAX I TENEN QUATRE ALES PLENES D’ESCATES QUE LI DONEN COLORS MERAVELLOSOS, I SIS POTES. I A L’ABDOMEN TENEN UNS FORADETS QUE FAN SERVIR PER RESPIRAR ANOMENATS: ESPIRACLES.

MARIPOSA: TANTO LA ORUGA COMO LA MARIPOSA TIENEN TRES PARTES PRINCIPALES EN SU CUERPO: LA CABEZA, EL TÒRAX Y EL ABDOMEN, PERO NOS MIRAREMOS MÁS ATENTAMENTE EL CUERPO DE LA MARIPOSA. EN LA CABEZA TIENEN DOS OJOS COMPUESTOS QUE QUIERE DECIR QUE ESTÁN FORMADOS POR OJITOS MUY PEQUEÑOS, DOS ANTENAS QUE LAS UTILIZAN PARA OLER, Y UNA ESPIRITROMPA QUE UTILIZA PARA COMER. EN EL TÓRAX TIENEN CUATRO ALAS LLENAS DE ESCAMAS QUE LE DAN COLORES MARAVILLOSOS, Y SEIS PATAS. Y EN EL ABDOMEN TIENEN UNOS AGUJERITOS QUE USAN PARA RESPIRAR DENOMINADOS: ESPIRÁCULOS.

Com i qué mengen les papallones? ¿Cómo y qué comen las mariposas?

Ja sabem com mengen les erugues, però… Com mengen les papallones? Mireu, mireu…:

Ya sabemos qué comen las mariposas, pero… ¿Cómo comen las mariposas? Mirad, mirad…:

Ja ho heu descobert?? Li heu vist la llengua?? Doncs sí, les papallones tenen com una llengua que es diu ESPIRITROMPA i amb ella xuclen el nèctar de les flors. Sabeu que és el nèctar? El nèctar és un líquid molt dolç, com el sucre, que produeixen les flors, i a les papallones els hi agrada molt. L’espiritrompa és molt llarga, a vegades fins i tot, com tot el cos de la papallona; quan està descansant l’enrotlla en espiral, i quan vol menjar l’estira i xucla el nèctar com si fos una canya de beure.

¿Ya lo habéis descubierto? ¿Le habéis visto la lengua? Pues sí, las mariposas tienen como una lengua que se llama ESPIRITROMPA, y con ella chupan el néctar de las flores. ¿Sabéis qué es el néctar? El néctar és un líquido muy ducle, como el azúcar, que producen las flores, y a las mariposas les gusta mucho. La espiritrompa es muy larga, a veces, incluso, tanto como el cuerpo de la mariposa; cuando descansan la enrollan en espiral, y cuando quieren comer la estiran y chupan el néctar como si fuera una canya de beber.

espiritrompa-enrollada.jpg

espiritrompa-estirada.jpg

(Imatges extretes de photo.net, si clickeu sobre la imatge anireu a la pàgina web d’on estan estretes.)

(Imágenes extraídas de photo.net, si clickais sobre la imagen iréis a la página web de donde están extraídas.)

Papallones de dia i Papallones de nit

PAPALLONA DE DIA (PAPALLONA BLAVA):

MARIPOSA DE DÍA (MARIPOSA AZUL):

       papallonabalva.jpg

PAPALLONA DE NIT (POLILLA GITANA):

MARIPOSA NOCTURNA (POLILLA GITANA):

 polilla.jpg 

EXISTEIXEN PAPALLONES DE DIA I PAPALLONES DE NIT, AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES SEVES DIFERÈNCIES:

  • LA FORMA DE LES ANTENES: LA PAPALLONA DE DIA LES TÉ FINES I LLARGUES, I LA PAPALLONA DE NIT LES TÉ MÉS CURTES I LA FORMA ÉS SEMBLANT A UNA PLOMA.

  • COLOR DE LES ALES: LES PAPALLONES DE DIA TENEN LES ALES DE COLORS VIUS (DE MOLTS COLORINS) I LES PAPALLONES DE NIT TENEN LES ALES DE COLORS FOSCOS O MÉS APAGATS (GRISOS, MARRONS…)

  • COS: EL COS DE LA PAPALLONA DE DIA ÉS MÉS DELICAT I MÉS FI, EL COS DE LA PAPALLONA DE NIT ÉS MÉS GRUIXUT I PLE DE PELS. LES ALES DE LA PAPALLONA DE NIT TAMBÉ SÓN MÉS GRANS I RESISTENTS (PER RESISTIR AL FRED DE LA NIT).

  • DESCANS: LES PAPALLONES DE DIA DESCANSEN AMB LES ALES RECOLLIDES SOBRE EL SEU COS (COM A LA FOTO), I LES PAPALLONES DE NIT DESCANSEN AMB LES ALES ESTESES.

EXISTEN MARIPOSAS DIURNAS Y MARIPOSAS NOCTURNAS, ESTAS SON ALGUNAS DE SUS DIFERENCIAS:

  • LA FORMA DE LAS ANTENAS: LA MARIPOSA DE DÍA LAS TIENE FINAS Y LARGAS, Y LA MARIPOSA DE NOCHE LAS TIENE MÁS CORTAS Y LA FORMA ES PARECIDA A UNA PLUMA.

  • COLOR DE LAS ALAS: LAS MARIPOSAS DE DÍA TIENEN LAS ALAS DE COLORES VIVOS Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE TIENEN LAS ALAS DE COLORES OSCUROS O MÁS APAGADOS (GRISES, MARRONES…).

  • CUERPO: EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE DÍA ES MÁS DELICADO Y MÁS FINO, EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE NOCHE ES MÁS GRUESO Y LLENO PELOS. LAS ALAS DE LA MARIPOSA DE NOCHE TAMBIÉN SON MÁS GRANDES Y RESISTENTES (PARA RESISTIR AL FRÍO DE LA NOCHE).

  • DESCANSO: LAS MARIPOSAS DE DÍA DESCANSAN CON LAS ALAS RECOGIDAS SOBRE SU CUERPO (COMO EN LA FOTO), Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE DESCANSAN CON LAS ALAS EXTENDIDAS.

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE DIA ESTÀ EXTRETA DE:  photo.net)

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE NIT ESTÀ EXTRETA DE: www.8oriente.com/?s=ilustracion)

On viuen les papallones? ¿Dónde viven las mariposas?

LES PAPALLONES PODEN VIURE A QUASI QUALSEVOL PART DEL NOSTRE PLANETA: DESERTS, MUNTANYES, CIUTATS…, PERÒ ELS LLOCS QUE MÉS ELS AGRADA SÓN LES PARTS CÀLIDES COM LES SELVES O ELS BOSCOS:

LAS MARIPOSAS PUEDEN VIVIR EN CASI CUALQUIER PARTE DE NUESTRO PLANETA: DESIERTOS, MONTAÑAS, CIUDADES…, PERO LOS LUGARES QUE MÁS LES GUSTA SON LAS PARTES CÁLIDAS COMO LAS SELVAS O LOS BOSQUES:

 

Cicle Vital de la Papallona de la Seda. ciclo Vital de la Mariposa de Seda


A P4 portem uns dos mesos observant cucs de seda, quasi ja ens han sortit totes les papallones, en tenim moltes!! I alguns capolls encara sense obrir. Aquí podem mostrar com és el cicle vital d’aquest insecte:
En P4 llevamos unos dos meses observando gusanos de seda, casi ya nos han salido todas las mariposas ¡¡tenemos muchas!! Y algunos capullos todavía sin abrir. Aquí podemos mostrar cómo es el ciclo vital de este insecto:

 

 

Regala Un missatge dels Reis Mags. Regala un mensaje de los Reyes Magos.

Els Reis Mags existeixen de veritat!! I si no comproveu-lo en aquesta pàgina fent un regal ben original i sorprenent als més petits (també ho podeu fer amb els adults, jeje):

¡¡Los Reyes Magos existen de verdad!! Y si no comprobadlo en esta página haciendo un regalo bien original y sorprendente a los más pequeños (también lo podéis hacer con adultos, jeje):

reyes-magos.jpg

http://www.navidadessorprendentes.com

Le Poisson Rouge

En aquesta pàgina de jocs educatius podreu jugar individualment, a l’escola, en família…, ja que hi ha quantitat d’activitats adreçades a infants des dels 2 anys en endavant. És una pàgina francesa, però també trobareu l’abecedari en anglès i castellà. És molt didàctica, clickeu sobre el peix vermell o el porquet (le poission rouge):

En esta página de juegos educativos podréis jugar individualmente, en la escuela, en familia…, puesto que hay cantidad de actividades dirigidas a niños desde los 2 años en adelante. Es una página francesa, pero también encontraréis el abecedario en inglés y castellano. Es muy didáctica, clickad sobre el pez rojo o el cerdito (le poission rouge):

poissonrouge.jpg

sin-titulo-11

 http://www.poissonrouge.com

A divertir-se!! I el més important: aprendre jugant!!

¡¡A divertirse!! Y lo más importante: ¡¡aprender jugando!!

 

A P4 treballem en equip!! ¡¡En P4 trabajamos en equipo!!

Mireu, a P-4 treballem en equip, és una tècnica d’habilitats socials on es dóna a cada grup, de 4 a 7 infants, un animal en quatre peces per fer un puzzle, però amb la pega de que a cada animal li faltarà una peça que tindrà un altre grup. S’han de posar d’acord per fer el puzzle, el més important: en equip. I l’adult a de veure com resolen el problema de la peça que falta i la que no concorda amb les altres. A la nostra classe ho van veure de seguida “aquesta peça no és d’aquí”, amb la meva intervenció vam veure què hi passava i com ho podríem resoldre, es van aixecar de les cadires i es van donar compte que un dels altres grups tenia la peça que els hi faltava. I així vam completar el puzzle. L’activitat s’acaba aquí, però nosaltres la vam continuar, pintant les peces del puzzle per grups i fent uns murals. Mireu que macos ens han quedat:

Mirad, en P-4 trabajamos en equipo, es una técnica de habilidades sociales donde se da a cada grupo, de 4 a 7 niños, un animal en cuatro piezas para hacer un puzzle, pero con “la pega” de que a cada animal le faltará una pieza que tendrá otro grupo. Se deben poner de acuerdo para hacer el puzzle, lo más importante: en equipo. Y el adulto a de ver cómo resuelven el problema de la pieza que falta y la que no concuerda con las otras. En nuestra clase lo vieron enseguida “esta pieza no es de aquí”, con mi intervención vimos qué pasaba y cómo lo podríamos resolver, se levantaron de las sillas y se dieron cuenta que uno de los otros grupos tenía la pieza que a ellos los faltaba. Y así completamos el puzzle. La actividad se acaba aquí, pero nosotros la continuamos, pintando las piezas del puzzle por grupos y haciendo unos murales. Mirad que bonitos nos han quedado:

Contes SPC. Cuentos SPC

En aquest link de l’ podeu trobar diferents contes SPC (power points que inclouen  llengua de signes) per treballar a educació ifantil i primària, hi ha contes populars entre altres:

En este link del  podéis encontrar diferentes cuentos SPC (power points que incluyen lengua de signos) para trabajar en educación ifantil y primaria, hay cuentos populares entre otros: